Strategic communication

http://dbpedia.org/resource/Strategic_communication an entity of type: WikicatMilitaryRailways

التواصل الاستراتيجي قد يعني إما توصيل مفهوم أو عملية أو بيانات تلبي هدفًا استراتيجيًا طويل المدى للمنظمة عن طريق السماح بتيسير التخطيط المتقدم أو التواصل عبر مسافات طويلة عادة باستخدام الاتصالات عن بُعد الدولية أو ممتلكات الشبكة العالمية المخصصة لتنسيق الإجراءات والأنشطة للأعمال التجارية والغير تجارية والعسكرية أو الوحدات الفرعية القتالية واللوجستية الهامة من الناحية التشغيلية. يمكن أن يعني أيضًا المهمة ذات الصلة داخل المنظمة، والتي تتعامل مع عمليات التواصل الداخلية والخارجية. يمكن أيضًا استخدام التواصل الاستراتيجي للحرب السياسية. rdf:langString
Strategic communication can mean either communicating a concept, a process, or data that satisfies a long-term strategic goal of an organization by allowing facilitation of advanced planning, or communicating over long distances usually using international telecommunications or dedicated global network assets to coordinate actions and activities of operationally significant commercial, non-commercial and military business or combat and logistic subunits. It can also mean the related function within an organization, which handles internal and external communication processes. Strategic communication can also be used for political warfare. rdf:langString
コミュニケーション戦略(コミュニケーションせんりゃく)とは経営学用語の一つ。企業が顧客などのステークホルダーに対して製品やサービスの情報を効率的かつ効果的に伝えるという経営戦略。WhatsApp、LINE、Skype、オンラインゲームなど、今の時代は故人が想像できない仮想の時代になった。従来のコミュニケーション戦略ルールは、Skype、メッセンジャー、ビデオ、電話会議の世界ではもはや適用されない。たとえば、絵文字やスタンプを使用することができ、より説得力のあるコミュニケーションのための専門知識が必要になった。 rdf:langString
Strategisk kommunikation är ett begrepp som beskriver kommunikationens roll i en organisations eller företags arbete med att uppnå sina övergripande och strategiska mål. Strategisk kommunikation rör bland annat extern och intern målgruppsanalys, övergripande budskap, tidplaner, val av kommunikationskanal och andra förutsättningar för både kontinuerliga kommunikationsinsatser och mer tillfälliga informations- eller reklamkampanjer. Den strategiska kommunikationen utformas i nära samarbete mellan organisationens kommunikationsansvariga, ofta med yrkesrollen kommunikationsstrateg, och den högsta verkställande ledningen. rdf:langString
Comunicación estratégica es un enfoque de la comunicación social que se propone como una nueva teoría de la comunicación que plantea abordar a la comunicación como fenómeno histórico, complejo, situacional y fluido.​​Alejándose de los enfoques sociológicos y semiológicos clásicos que estudian lo comunicativo en tanto significaciones transmitidas, este nuevo enfoque estudia lo comunicacional ​ en tanto acciones y sentidos emergentes que no se desentienden de los acoplamientos dinámicos y evolutivos de la realidad y los sujetos. Define a la comunicación como encuentro sociocultural, en tanto espacio y momento relacionante de la diversidad macrosocial,​ y propone a las Mediaciones, a las Marcas de racionalidad comunicacional y a las Matrices socioculturales como técnicas de análisis metodológ rdf:langString
Comunicação estratégica é arte de transmitir ideias, comunicar um conceito, um processo ou dados que satisfaçam um objetivo estratégico de longo prazo de uma organização, seguindo uma série de atividades coerentes e planejadas. Essas atividades são conduzidas em níveis estratégico, operacional e tático para a compreensão das audiências e para desenvolver ações operativas comerciais ou não comerciais. Pode ser entendida também como a função relacionada dentro de uma organização, que trata com processos de comunicação internos e externos. rdf:langString
rdf:langString تواصل استراتيجي
rdf:langString Comunicación estratégica
rdf:langString コミュニケーション戦略
rdf:langString Comunicação estratégica
rdf:langString Strategic communication
rdf:langString Strategisk kommunikation
rdf:langString Стратегічна комунікація
xsd:integer 5828847
xsd:integer 1120106991
rdf:langString التواصل الاستراتيجي قد يعني إما توصيل مفهوم أو عملية أو بيانات تلبي هدفًا استراتيجيًا طويل المدى للمنظمة عن طريق السماح بتيسير التخطيط المتقدم أو التواصل عبر مسافات طويلة عادة باستخدام الاتصالات عن بُعد الدولية أو ممتلكات الشبكة العالمية المخصصة لتنسيق الإجراءات والأنشطة للأعمال التجارية والغير تجارية والعسكرية أو الوحدات الفرعية القتالية واللوجستية الهامة من الناحية التشغيلية. يمكن أن يعني أيضًا المهمة ذات الصلة داخل المنظمة، والتي تتعامل مع عمليات التواصل الداخلية والخارجية. يمكن أيضًا استخدام التواصل الاستراتيجي للحرب السياسية.
rdf:langString Comunicación estratégica es un enfoque de la comunicación social que se propone como una nueva teoría de la comunicación que plantea abordar a la comunicación como fenómeno histórico, complejo, situacional y fluido.​​Alejándose de los enfoques sociológicos y semiológicos clásicos que estudian lo comunicativo en tanto significaciones transmitidas, este nuevo enfoque estudia lo comunicacional ​ en tanto acciones y sentidos emergentes que no se desentienden de los acoplamientos dinámicos y evolutivos de la realidad y los sujetos. Define a la comunicación como encuentro sociocultural, en tanto espacio y momento relacionante de la diversidad macrosocial,​ y propone a las Mediaciones, a las Marcas de racionalidad comunicacional y a las Matrices socioculturales como técnicas de análisis metodológico propias de los comunicadores sociales.
rdf:langString Strategic communication can mean either communicating a concept, a process, or data that satisfies a long-term strategic goal of an organization by allowing facilitation of advanced planning, or communicating over long distances usually using international telecommunications or dedicated global network assets to coordinate actions and activities of operationally significant commercial, non-commercial and military business or combat and logistic subunits. It can also mean the related function within an organization, which handles internal and external communication processes. Strategic communication can also be used for political warfare.
rdf:langString コミュニケーション戦略(コミュニケーションせんりゃく)とは経営学用語の一つ。企業が顧客などのステークホルダーに対して製品やサービスの情報を効率的かつ効果的に伝えるという経営戦略。WhatsApp、LINE、Skype、オンラインゲームなど、今の時代は故人が想像できない仮想の時代になった。従来のコミュニケーション戦略ルールは、Skype、メッセンジャー、ビデオ、電話会議の世界ではもはや適用されない。たとえば、絵文字やスタンプを使用することができ、より説得力のあるコミュニケーションのための専門知識が必要になった。
rdf:langString Strategisk kommunikation är ett begrepp som beskriver kommunikationens roll i en organisations eller företags arbete med att uppnå sina övergripande och strategiska mål. Strategisk kommunikation rör bland annat extern och intern målgruppsanalys, övergripande budskap, tidplaner, val av kommunikationskanal och andra förutsättningar för både kontinuerliga kommunikationsinsatser och mer tillfälliga informations- eller reklamkampanjer. Den strategiska kommunikationen utformas i nära samarbete mellan organisationens kommunikationsansvariga, ofta med yrkesrollen kommunikationsstrateg, och den högsta verkställande ledningen.
rdf:langString Comunicação estratégica é arte de transmitir ideias, comunicar um conceito, um processo ou dados que satisfaçam um objetivo estratégico de longo prazo de uma organização, seguindo uma série de atividades coerentes e planejadas. Essas atividades são conduzidas em níveis estratégico, operacional e tático para a compreensão das audiências e para desenvolver ações operativas comerciais ou não comerciais. Pode ser entendida também como a função relacionada dentro de uma organização, que trata com processos de comunicação internos e externos. A comunicação estratégica funciona como um meio para mudar comportamentos. É dirigido pela missão, focado no público e orientado para a ação. Nos Estados Unidos é percebida como a fusão entre relações públicas e propaganda, enquanto que na Europa é o mesmo com a comunicação integrada por meio de uma série de processo entre uma organização e seu público.
xsd:nonNegativeInteger 19359

data from the linked data cloud