Private property

http://dbpedia.org/resource/Private_property an entity of type: Thing

La propietat privada és el dret exclusiu d'una persona física o jurídica sobre una bé tangible o no-tangible. Això implica que cap persona natural o jurídica, pot utilitzar-la de forma legítima sense que abans la propietat de la mateixa sigui transferida a una altra persona (donació, transacció, etc.), o que l'autoritat competent procedeix a una expropiació. El dret a la propietat privada i la llibertat econòmica no són absoluts. Els jusnaturalistes que consideren la propietat privada com a dret natural, òbviament, neguen l'existència d'una autoritat competent per a la seva derogació. rdf:langString
الملكية الخاصة هي مصطلح قانوني يدل على حيازة الملكية من قبل شخصيات معنوية غير حكومية. وتختلف الملكية الخاصة عن الملكية العامة التي تكون مملوكة من قبل جهة تابعة للدولة، وتختلف أيضًا عن الملكية الجماعية (أو التعاونية) التي تكون مملوكة من قبل مجموعة من الجهات غير الحكومية. يمكن للملكية الخاصة إما أن تكون ملكية منقولة (سلعًا استهلاكية) أو سلعًا رأسمالية. والملكية الخاصة مفهوم قانوني يُحدد ويُفرض بواسطة النظام السياسي لدولة ما. rdf:langString
Privata posedo aŭ privata proprieto estas rajto al posedo, tio estas nuntempe koncepto de komuna juro. Temas pri la posedo, kiu apartenas al individuo, al pluraj privatuloj aŭ al entrepreno. rdf:langString
Privateigentum ist Eigentum, welches Privatpersonen und nicht-staatlichen Unternehmen gehört. Gegenstück ist das Kollektiveigentum. rdf:langString
Jabetza pribatua pertsonek eta enpresek kapitala, , ondasunak edo beste edozein jabetza eskuratu, kontrolatu, erabili eta oinordetzan uzteko eskubidea da. Jabetza pribatuari kontrajarrita, jabetza publikoa administrazio publikoen esku dauden aktibo ekonomikoak dira. Kontzeptuak aldaketa asko jasan ditu historian zehar. Marxistek jabetza pribatu eta jabetza pertsonalaren arteko bereizketa egiten dute. Lehena produkzio medioei erreferentzia egiteko litzateke eta bigarrena berriz, kontsumorako eta norbanakoak ekoiztutako ondasunentzako izango litzateke. rdf:langString
La propriété privée correspond au droit d’user, de jouir et de disposer d’une chose de manière propre, exclusive et absolue sous les restrictions établies par la loi. Il s'agit de la propriété qui appartient en propre à un individu, ou à plusieurs personnes privées, ou encore, depuis le XXe siècle, à une entreprise ou une autre personne morale. rdf:langString
Properti pribadi (disebut juga kepemilikan pribadi) adalah sebutan resmi untuk kepemilikan properti oleh badan hukum non-pemerintah. Properti pribadi dapat dibedakan dengan , yang dimiliki oleh entitas negara; dan dari properti kolektif (atau koperasi), yang dimiliki oleh sekelompok entitas non-pemerintah. Properti pribadi dapat berupa (barang konsumsi) atau barang modal. Properti pribadi adalah konsep hukum yang didefinisikan dan ditegakkan oleh sistem politik suatu negara. rdf:langString
사유재산(私有財産, private property)은 개인이나 법인이 고용, 통제, 소유권, 처분권, 토지, 자본 등의 재산을 모두 이르는 말이다. 사적 소유권으로도 부른다. 사유 재산은 개인이나 사업체가 아닌 단체, 사회, 지방정부가 소유한 자산을 가리키는 공물(공유 재산)과는 구별한다. 사유재산권이 침해될 수 없는 절대적 가치라고 주장하는 자유지상주의적 주장이 있지만 애초 사유재산이라는 것이 사회로부터 형성된 것이어서 공공적 이익을 위해 제한할 수 있다는 것이 현대 국가에서 취하는 보편적 입장이며 특히 대한민국은 1948년 대한민국 제헌 국회 이래 지금까지 헌법에 '재산권 행사는 공공복리에 적합하게 하여야 한다'고 하여 재산권 행사를 하는 개인이 사회적 존재로서 공공복리에 반하는 재산권 행사를 하지 않도록 국민으로서 의무를 부과하는 것에서 나아가 국가도 법률로서 제한할 수 있게 하였다. 대표적인 것이 국민경제상 등의 이유로 법률에 의하지 않고 국유로 할 수 없는 내용에서 말하는 바와 같이 법률로서 사기업을 국영기업으로 할 수 있다. rdf:langString
私的所有権(してきしょゆうけん、英: private property)または私有権とは、個人(自然人)または法人が持つ所有権である。その制度が私的所有制または私有制、私的所有された財産が私有財産である。 対比語は公的所有権(英語: public property)または公有権で、その制度が公的所有制または公有制、公的所有された財産が公有財産または公物である。 rdf:langString
La proprietà privata è una designazione legale per la proprietà da parte di entità giuridiche non governative. La proprietà privata è distinguibile dalla proprietà pubblica, che è di proprietà di un'entità statale, e da una proprietà collettiva (o cooperativa), che è di proprietà di un gruppo di entità non governative. La proprietà privata include sia la proprietà personale (beni di consumo) che i . La proprietà privata è un concetto legale definito e applicato dal sistema politico di un Paese . rdf:langString
A propriedade privada é uma designação legal para a posse de propriedade por pessoas jurídicas não governamentais. A propriedade privada é distinguível da propriedade pública, que é propriedade de uma entidade estatal, e da propriedade coletiva ou cooperativa, que é propriedade de um grupo de entidades não governamentais. Como um conceito legal, a propriedade privada é definida e aplicada pelo sistema político de um país. rdf:langString
私有制,相对于公有制的经济制度。在这种制度下生产资料进行个人或集体的排他性占有。 rdf:langString
Ча́стная со́бственность — одна из форм собственности, которая подразумевает защищённое законом право физического или юридического лица, либо их группы на предмет собственности. rdf:langString
Приватна власність — одна з форм власності, яку розуміють як абсолютне, захищене законом право фізичної або юридичної особи, чи групи осіб на об’єкт власності: продукти праці, засоби виробництва, гроші та цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно тощо. Приватна власність на засоби виробництва є однією із основоположних факторів переходу країни до ринкової економіки. rdf:langString
Propiedad privada son los derechos de las personas y empresas a obtener, poseer, controlar, emplear, disponer y dejar en herencia, el capital. La propiedad privada se diferencia de la propiedad pública en que esta última se refiere a bienes propiedad del Estado o Gobierno, y no de individuos, comunidades o entidades empresarias.​ El concepto de propiedad ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de la historia. A finales del siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, la propiedad privada surgió como la forma predominante de propiedad en el ámbito de la producción y las tierras, desplazando a la propiedad feudal, a los gremios, al sistema de talleres de trabajo y a la producción artesana, que se basaban en la propiedad de las herramientas de producción por parte de trabajadores individ rdf:langString
Private property is a legal designation for the ownership of property by non-governmental legal entities. Private property is distinguishable from public property, which is owned by a state entity, and from collective or cooperative property, which is owned by a group of non-governmental entities. rdf:langString
rdf:langString Private property
rdf:langString ملكية خاصة
rdf:langString Propietat privada
rdf:langString Privateigentum
rdf:langString Privata posedo
rdf:langString Propiedad privada
rdf:langString Jabetza pribatu
rdf:langString Properti pribadi
rdf:langString Propriété privée
rdf:langString Proprietà privata
rdf:langString 사유재산
rdf:langString 私的所有権
rdf:langString Privé-eigendom van kapitaalgoederen
rdf:langString Propriedade privada
rdf:langString Частная собственность
rdf:langString Приватна власність
rdf:langString 私有制
xsd:integer 147767
xsd:integer 1124837176
rdf:langString La propietat privada és el dret exclusiu d'una persona física o jurídica sobre una bé tangible o no-tangible. Això implica que cap persona natural o jurídica, pot utilitzar-la de forma legítima sense que abans la propietat de la mateixa sigui transferida a una altra persona (donació, transacció, etc.), o que l'autoritat competent procedeix a una expropiació. El dret a la propietat privada i la llibertat econòmica no són absoluts. Els jusnaturalistes que consideren la propietat privada com a dret natural, òbviament, neguen l'existència d'una autoritat competent per a la seva derogació.
rdf:langString الملكية الخاصة هي مصطلح قانوني يدل على حيازة الملكية من قبل شخصيات معنوية غير حكومية. وتختلف الملكية الخاصة عن الملكية العامة التي تكون مملوكة من قبل جهة تابعة للدولة، وتختلف أيضًا عن الملكية الجماعية (أو التعاونية) التي تكون مملوكة من قبل مجموعة من الجهات غير الحكومية. يمكن للملكية الخاصة إما أن تكون ملكية منقولة (سلعًا استهلاكية) أو سلعًا رأسمالية. والملكية الخاصة مفهوم قانوني يُحدد ويُفرض بواسطة النظام السياسي لدولة ما.
rdf:langString Privata posedo aŭ privata proprieto estas rajto al posedo, tio estas nuntempe koncepto de komuna juro. Temas pri la posedo, kiu apartenas al individuo, al pluraj privatuloj aŭ al entrepreno.
rdf:langString Privateigentum ist Eigentum, welches Privatpersonen und nicht-staatlichen Unternehmen gehört. Gegenstück ist das Kollektiveigentum.
rdf:langString Jabetza pribatua pertsonek eta enpresek kapitala, , ondasunak edo beste edozein jabetza eskuratu, kontrolatu, erabili eta oinordetzan uzteko eskubidea da. Jabetza pribatuari kontrajarrita, jabetza publikoa administrazio publikoen esku dauden aktibo ekonomikoak dira. Kontzeptuak aldaketa asko jasan ditu historian zehar. Marxistek jabetza pribatu eta jabetza pertsonalaren arteko bereizketa egiten dute. Lehena produkzio medioei erreferentzia egiteko litzateke eta bigarrena berriz, kontsumorako eta norbanakoak ekoiztutako ondasunentzako izango litzateke.
rdf:langString Propiedad privada son los derechos de las personas y empresas a obtener, poseer, controlar, emplear, disponer y dejar en herencia, el capital. La propiedad privada se diferencia de la propiedad pública en que esta última se refiere a bienes propiedad del Estado o Gobierno, y no de individuos, comunidades o entidades empresarias.​ El concepto de propiedad ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de la historia. A finales del siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, la propiedad privada surgió como la forma predominante de propiedad en el ámbito de la producción y las tierras, desplazando a la propiedad feudal, a los gremios, al sistema de talleres de trabajo y a la producción artesana, que se basaban en la propiedad de las herramientas de producción por parte de trabajadores individuales o gremios de artesanos.​
rdf:langString Private property is a legal designation for the ownership of property by non-governmental legal entities. Private property is distinguishable from public property, which is owned by a state entity, and from collective or cooperative property, which is owned by a group of non-governmental entities. Private property is foundational to capitalism, an economic system based on the private ownership of the means of production and their operation for profit. The distinction between private and personal property varies depending on political philosophy, with socialist perspectives making a hard distinction between the two. As a legal concept, private property is defined and enforced by a country's political system.
rdf:langString La propriété privée correspond au droit d’user, de jouir et de disposer d’une chose de manière propre, exclusive et absolue sous les restrictions établies par la loi. Il s'agit de la propriété qui appartient en propre à un individu, ou à plusieurs personnes privées, ou encore, depuis le XXe siècle, à une entreprise ou une autre personne morale.
rdf:langString Properti pribadi (disebut juga kepemilikan pribadi) adalah sebutan resmi untuk kepemilikan properti oleh badan hukum non-pemerintah. Properti pribadi dapat dibedakan dengan , yang dimiliki oleh entitas negara; dan dari properti kolektif (atau koperasi), yang dimiliki oleh sekelompok entitas non-pemerintah. Properti pribadi dapat berupa (barang konsumsi) atau barang modal. Properti pribadi adalah konsep hukum yang didefinisikan dan ditegakkan oleh sistem politik suatu negara.
rdf:langString 사유재산(私有財産, private property)은 개인이나 법인이 고용, 통제, 소유권, 처분권, 토지, 자본 등의 재산을 모두 이르는 말이다. 사적 소유권으로도 부른다. 사유 재산은 개인이나 사업체가 아닌 단체, 사회, 지방정부가 소유한 자산을 가리키는 공물(공유 재산)과는 구별한다. 사유재산권이 침해될 수 없는 절대적 가치라고 주장하는 자유지상주의적 주장이 있지만 애초 사유재산이라는 것이 사회로부터 형성된 것이어서 공공적 이익을 위해 제한할 수 있다는 것이 현대 국가에서 취하는 보편적 입장이며 특히 대한민국은 1948년 대한민국 제헌 국회 이래 지금까지 헌법에 '재산권 행사는 공공복리에 적합하게 하여야 한다'고 하여 재산권 행사를 하는 개인이 사회적 존재로서 공공복리에 반하는 재산권 행사를 하지 않도록 국민으로서 의무를 부과하는 것에서 나아가 국가도 법률로서 제한할 수 있게 하였다. 대표적인 것이 국민경제상 등의 이유로 법률에 의하지 않고 국유로 할 수 없는 내용에서 말하는 바와 같이 법률로서 사기업을 국영기업으로 할 수 있다.
rdf:langString 私的所有権(してきしょゆうけん、英: private property)または私有権とは、個人(自然人)または法人が持つ所有権である。その制度が私的所有制または私有制、私的所有された財産が私有財産である。 対比語は公的所有権(英語: public property)または公有権で、その制度が公的所有制または公有制、公的所有された財産が公有財産または公物である。
rdf:langString La proprietà privata è una designazione legale per la proprietà da parte di entità giuridiche non governative. La proprietà privata è distinguibile dalla proprietà pubblica, che è di proprietà di un'entità statale, e da una proprietà collettiva (o cooperativa), che è di proprietà di un gruppo di entità non governative. La proprietà privata include sia la proprietà personale (beni di consumo) che i . La proprietà privata è un concetto legale definito e applicato dal sistema politico di un Paese .
rdf:langString A propriedade privada é uma designação legal para a posse de propriedade por pessoas jurídicas não governamentais. A propriedade privada é distinguível da propriedade pública, que é propriedade de uma entidade estatal, e da propriedade coletiva ou cooperativa, que é propriedade de um grupo de entidades não governamentais. Como um conceito legal, a propriedade privada é definida e aplicada pelo sistema político de um país.
rdf:langString 私有制,相对于公有制的经济制度。在这种制度下生产资料进行个人或集体的排他性占有。
rdf:langString Ча́стная со́бственность — одна из форм собственности, которая подразумевает защищённое законом право физического или юридического лица, либо их группы на предмет собственности.
rdf:langString Приватна власність — одна з форм власності, яку розуміють як абсолютне, захищене законом право фізичної або юридичної особи, чи групи осіб на об’єкт власності: продукти праці, засоби виробництва, гроші та цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно тощо. Приватна власність на засоби виробництва є однією із основоположних факторів переходу країни до ринкової економіки.
xsd:nonNegativeInteger 26171

data from the linked data cloud