Judiciary of Sweden

http://dbpedia.org/resource/Judiciary_of_Sweden an entity of type: Abstraction100002137

The judicial system of Sweden consists of the law of Sweden and a number of government agencies tasked with upholding security and rule of law within the country. The activities of these agencies include police and law enforcement, prosecution, courts, and prisons and other correctional services. rdf:langString
Sveriges rättsväsen är ett samlingsbegrepp för de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, allt från Polisen till Högsta domstolen och kriminalvården. Det svenska rättsväsendet upprätthåller svensk lag bland annat genom att förebygga brott, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer. Domstolar och myndigheter är organiserade under justitiedepartementet. rdf:langString
Судова система Швеції складається з правової системи Швеції і низки урядових установ Швеції, яким доручено захищати безпеку і верховенство права в країні. Ці установи включають поліцію і правоохоронні органи, прокуратуру, суд, в'язницю і інші виправні служби. rdf:langString
rdf:langString Judiciary of Sweden
rdf:langString Sveriges rättsväsen
rdf:langString Судова система Швеції
xsd:integer 21382649
xsd:integer 1113504362
rdf:langString September 2019
rdf:langString Source is before 2010 Consitution update. Web source https://lagen.nu/1974:152#K11R8 has several cases, but using them as source is OR.
rdf:langString The judicial system of Sweden consists of the law of Sweden and a number of government agencies tasked with upholding security and rule of law within the country. The activities of these agencies include police and law enforcement, prosecution, courts, and prisons and other correctional services.
rdf:langString Sveriges rättsväsen är ett samlingsbegrepp för de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, allt från Polisen till Högsta domstolen och kriminalvården. Det svenska rättsväsendet upprätthåller svensk lag bland annat genom att förebygga brott, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer. Domstolar och myndigheter är organiserade under justitiedepartementet.
rdf:langString Судова система Швеції складається з правової системи Швеції і низки урядових установ Швеції, яким доручено захищати безпеку і верховенство права в країні. Ці установи включають поліцію і правоохоронні органи, прокуратуру, суд, в'язницю і інші виправні служби.
xsd:nonNegativeInteger 31128

data from the linked data cloud