Heavy equipment operator

http://dbpedia.org/resource/Heavy_equipment_operator an entity of type: Abstraction100002137

A heavy equipment operator operates heavy equipment used in engineering and construction projects. Typically only skilled workers may operate heavy equipment, and there is specialized training for learning to use heavy equipment. rdf:langString
Operator – zawód osoby uprawnionej do odpłatnej obsługi i kierowania pojazdami wolnobieżnymi. Wymagania stawiane operatorom: * Posiadanie odpowiedniej kat. prawa jazdy (ruch drogowy). * Niekaralność. * Uzyskanie zaświadczenia do obsługi wózków transportowych i maszyn leśnych (wydawanego przez UDT), maszyn budowlanych (wydawanego przez IMBiGS) lub maszyn rolniczych (wydawanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego – CDR). * Poddanie się badaniom i psychotestom co 5 lat. rdf:langString
rdf:langString Heavy equipment operator
rdf:langString Operator (pojazdy wolnobieżne)
rdf:langString Heavy equipment operator
xsd:integer 7048735
xsd:integer 1118762183
rdf:langString A mini excavator uncovers the remains of a wooden ship
rdf:langString Vocation
rdf:langString A heavy equipment operator operates heavy equipment used in engineering and construction projects. Typically only skilled workers may operate heavy equipment, and there is specialized training for learning to use heavy equipment.
rdf:langString Operator – zawód osoby uprawnionej do odpłatnej obsługi i kierowania pojazdami wolnobieżnymi. Wymagania stawiane operatorom: * Posiadanie odpowiedniej kat. prawa jazdy (ruch drogowy). * Niekaralność. * Uzyskanie zaświadczenia do obsługi wózków transportowych i maszyn leśnych (wydawanego przez UDT), maszyn budowlanych (wydawanego przez IMBiGS) lub maszyn rolniczych (wydawanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego – CDR). * Poddanie się badaniom i psychotestom co 5 lat.
rdf:langString Construction
<usDollar> 2500.0
rdf:langString construction
rdf:langString excavator operator, Driver
xsd:nonNegativeInteger 2882

data from the linked data cloud