Gray's Inn

http://dbpedia.org/resource/Gray's_Inn an entity of type: Thing

Το Γκρέις Ιν είναι ένας από τους τέσσερις επαγγελματικούς οργανισμούς που έχει το δικαίωμα να καλεί τα μέλη του ως Barristers. Βρίσκεται στο Λονδίνο. Δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία ίδρυσης, ωστόσο υπάρχει για περισσότερα από 600 χρόνια. rdf:langString
Gray's Inn, unu el la kvar "Inns of Court" (fakultatoj de juro) de Londono. Ĝi fondiĝis eble ĉirkaŭ 1388. Ĝi situas en la distrikto Holborn, centra Londono. rdf:langString
グレイ法曹院(英: The Honourable Society of Gray's Inn、一般的にはグレイズ・イン(Gray's Inn)の名で知られる)は、ロンドン中心部のカムデン区ホルボーンにある法曹院である。法曹院はロンドンに4つあり、グレイ法曹院はその1つである。法曹院は法廷弁護士の養成・認定に関する独占的な権限を持ち、イングランドとウェールズのすべての法廷弁護士および裁判官は4つの法曹院のいずれかに所属することが法律によって義務づけられている。 グレイ法曹院は自らの名称にちなんだGray's Inn Roadに面している。ロンドン地下鉄の最寄り駅はチャンスリー・レーン駅 (Chancery Lane Station)。 rdf:langString
Gray's Inn är en av de fyra "Inns of Court" som finns i City of London, och som fungerar som kombinationer av juridiska yrkeshögskolor och advokatsamfund för barristers. Gray's Inn, som anses ha en svag politisk vänsterkaraktär, har sin byggnad strax utanför citygränsen, i stadsdelen Camden. Gray's inn fanns redan före 1370, den gamla huvudbyggnaden stammar från 1500-talet. rdf:langString
Почëтное общество Грейс-Инн (англ. The Honourable Society of Gray's Inn, или просто Gray's Inn) — одно из четырех юридических заведений (судебных иннов) Лондона, представляющее собой традиционную форму организации адвокатского сообщества Англии и Уэльса, и объединяющее барристеров и судей. Чтобы получить право на адвокатскую деятельность в Англии и Уэльсе, юрист обязан принадлежать к одному из четырёх иннов. rdf:langString
尊貴的格雷律師學院(英語:The Honourable Society of the Gray's Inn),簡稱格雷律師學院(Gray's Inn),是英國倫敦四所律師學院之一,負責向英格蘭及威爾斯的大律師授予執業認可資格。格雷律師學院的歷史可上溯至公元14世紀,學院以(Lord Grey de Wilton)命名。 格雷律師學院座落於(High Holborn)與格雷律師學院路(Gray's Inn Road)一帶。 rdf:langString
The Honourable Society of Gray's Inn, commonly known as Gray's Inn, is one of the four Inns of Court (professional associations for barristers and judges) in London. To be called to the bar in order to practise as a barrister in England and Wales, an individual must belong to one of these inns. Located at the intersection of High Holborn and Gray's Inn Road in Central London, the Inn is a professional body and provides office and some residential accommodation for barristers. It is ruled by a governing council called "Pension," made up of the Masters of the Bench (or "benchers,") and led by the Treasurer, who is elected to serve a one-year term. The Inn is known for its gardens (the “Walks,”) which have existed since at least 1597. rdf:langString
Gray’s Inn, bzw. die Honourable Society of Gray’s Inn, ist eine der vier englischen Anwaltskammern (Inns of Court) für Barrister in England. Außerdem bezieht sich der Begriff Gray’s Inn auch auf den Gebäudekomplex, in dem diese Kammer seit dem 14. Jahrhundert beheimatet ist. 1882 wurde in seiner Nähe das Hauptgebäude der königlichen Gerichtshöfe (Royal Courts of Justice) errichtet. rdf:langString
La Honorable Sociedad de Gray's Inn, comúnmente conocida como Gray's Inn, es una de las cuatro Inns of Court (asociaciones profesionales de abogados y jueces) de Londres. Para poder litigar y ejercer como abogado en Inglaterra y Gales, una persona debe pertenecer a una de estas asociaciones. Ubicada en la intersección de y Gray's Inn Road en el centro de Londres, la asociación es un organismo profesional y un proveedor de oficinas para muchos abogados. Está gobernada por un consejo de gobierno llamado "pensión", compuesto por los maestros de la banca (o ""), y dirigido por el Tesorero, quien es elegido para servir por un período de un año. La asociación es conocida por sus jardines o paseos, que existen desde al menos 1597. rdf:langString
The Honourable Society of Gray's Inn (L'honorable société de Gray's Inn), généralement connue sous le nom de Gray's Inn, est l'une des quatre Inns of Court de Londres : des associations professionnelles pour barristers et juges à Londres. Toute personne voulant accéder au barreau et pratiquer l'activité de barrister en Angleterre et pays de Galles doit appartenir à l'une de ces Inns. Située à l'intersection de High Holborn et de Gray's Inn Road dans le centre de Londres, l’Inn est à la fois un corps professionnel et un fournisseur d'espaces de bureaux pour les avocats qui en sont membres. Elle est dirigée par un conseil appelé « pension », dont font partie les maîtres du banc (Masters of the bench, ou Benchers), et est présidée par le trésorier, élu pour un mandat d'un an. L’Inn est connue rdf:langString
La Honourable Society of Gray's Inn, meglio nota come Gray's Inn è una delle quattro Inn of court di Londra ad una delle quali è obbligatorio essere iscritti per potere esercitare la professione di barrister o di giudice in Inghilterra e Galles; oltre ad essere un ordine professionale di solito provvede anche a fornire, presso la propria sede, gli uffici agli avvocati e alle altre figure professionali ad essa legata.Non si sa con esattezza quando la Gray's Inn venne fondata, ma i dati più antichi risalgono alla fine del Trecento, tre secoli dopo Elisabetta I d'Inghilterra fu una generosa benefattrice e nello stesso periodo vi lavorò il filosofo Francesco Bacone. Nel suo periodo di massimo splendore arrivò ad ospitare fino a 200 avvocati, ma lo scoppio della Guerra civile inglese fu un duro rdf:langString
rdf:langString Gray's Inn
rdf:langString Gray’s Inn
rdf:langString Γκρέις Ιν
rdf:langString Gray's Inn
rdf:langString Gray's Inn
rdf:langString Gray's Inn
rdf:langString Gray's Inn
rdf:langString グレイ法曹院
rdf:langString Грейс-Инн
rdf:langString Gray's Inn
rdf:langString 格雷律師學院
xsd:float 51.5197
xsd:float -0.112886
xsd:integer 207886
xsd:integer 1121142397
xsd:string 51.51975 -0.1128861111111111
rdf:langString Gray’s Inn, bzw. die Honourable Society of Gray’s Inn, ist eine der vier englischen Anwaltskammern (Inns of Court) für Barrister in England. Außerdem bezieht sich der Begriff Gray’s Inn auch auf den Gebäudekomplex, in dem diese Kammer seit dem 14. Jahrhundert beheimatet ist. 1882 wurde in seiner Nähe das Hauptgebäude der königlichen Gerichtshöfe (Royal Courts of Justice) errichtet. Inn (oder hospitium) bedeutet in diesem Zusammenhang ein Stadthaus oder eine Pension, insbesondere in der Ursprungszeit eine Pension für Studenten, die hier Rechtswissenschaften studierten. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden hier keine Studenten mehr ausgebildet. Das Wappen des Gray’s Inn zeigt einen Greif (griffin), der der Stätte seinen Namen gab. Der Wahlspruch der Kammer lautet: Integra Lex Aequi Custos Rectique Magistra Non Habet Affectus Sed Causas Gubernat (auf Deutsch: Unparteiische Gerechtigkeit, Wachen über die Gleichheit, Herrschen über das Gesetz, ohne Furcht noch Vorlieben regelt der Menschen Geschicke zum Besten).
rdf:langString Το Γκρέις Ιν είναι ένας από τους τέσσερις επαγγελματικούς οργανισμούς που έχει το δικαίωμα να καλεί τα μέλη του ως Barristers. Βρίσκεται στο Λονδίνο. Δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία ίδρυσης, ωστόσο υπάρχει για περισσότερα από 600 χρόνια.
rdf:langString Gray's Inn, unu el la kvar "Inns of Court" (fakultatoj de juro) de Londono. Ĝi fondiĝis eble ĉirkaŭ 1388. Ĝi situas en la distrikto Holborn, centra Londono.
rdf:langString The Honourable Society of Gray's Inn, commonly known as Gray's Inn, is one of the four Inns of Court (professional associations for barristers and judges) in London. To be called to the bar in order to practise as a barrister in England and Wales, an individual must belong to one of these inns. Located at the intersection of High Holborn and Gray's Inn Road in Central London, the Inn is a professional body and provides office and some residential accommodation for barristers. It is ruled by a governing council called "Pension," made up of the Masters of the Bench (or "benchers,") and led by the Treasurer, who is elected to serve a one-year term. The Inn is known for its gardens (the “Walks,”) which have existed since at least 1597. Gray's Inn does not claim a specific foundation date; none of the Inns of Court claims to be any older than the others. Law clerks and their apprentices have been established on the present site since at latest 1370, with records dating from 1381. During the 15th and 16th centuries, the Inn grew in size peaking during the reign of Elizabeth I. The Inn was home to many important barristers and politicians, including Francis Bacon. Queen Elizabeth herself was a patron. As a result of the efforts of prominent members such as William Cecil and Gilbert Gerard, Gray's Inn became the largest of the four Inns by number, with over 200 barristers recorded as members. During this period, the Inn mounted masques and revels. William Shakespeare’s The Comedy of Errors is believed first to have been performed in Gray’s Inn Hall. The Inn continued to prosper during the reign of James I (1603–1625) and the beginning of that of Charles I, when over 100 students per year were recorded as joining. The outbreak of the First English Civil War in 1642 during the reign of Charles I disrupted the systems of legal education and governance at the Inns of Court, shutting down all calls to the bar and new admissions, and Gray's Inn never fully recovered. Fortunes continued to decline after the English Restoration, which saw the end of the then-traditional method of legal education. Now more prosperous, Gray's Inn is today the smallest of the Inns of Court.
rdf:langString La Honorable Sociedad de Gray's Inn, comúnmente conocida como Gray's Inn, es una de las cuatro Inns of Court (asociaciones profesionales de abogados y jueces) de Londres. Para poder litigar y ejercer como abogado en Inglaterra y Gales, una persona debe pertenecer a una de estas asociaciones. Ubicada en la intersección de y Gray's Inn Road en el centro de Londres, la asociación es un organismo profesional y un proveedor de oficinas para muchos abogados. Está gobernada por un consejo de gobierno llamado "pensión", compuesto por los maestros de la banca (o ""), y dirigido por el Tesorero, quien es elegido para servir por un período de un año. La asociación es conocida por sus jardines o paseos, que existen desde al menos 1597. Gray's Inn no reclama una fecha de fundación específica; existe la tradición de que ninguno de los Inns of Court afirma ser más antiguo que los demás. Los secretarios legales y sus aprendices se establecieron en el sitio actual desde al menos 1370, con registros que datan de 1381. Durante los siglos XV y XVI, la asociación creció de manera constante con gran prestigio, alcanzando su pináculo durante el reinado de Isabel I. Ha cobijado a muchos abogados y políticos importantes, sobre todo Francis Bacon, y contaba con la propia reina Isabel como mecenas. Gracias a los esfuerzos de miembros prominentes como William Cecil y , Gray's Inn se convirtió en la más grande de las cuatro asociaciones en número de socios, con más de 200 abogados registrados como miembros. Durante este período, la asociación se hizo famosa por las máscaras y las juergas que organizaba, y se cree que William Shakespeare puso en escena por primera vez allí La comedia de los errores. La asociación continuó prosperando durante el reinado de Jacobo I (1603-1625) y el comienzo del reinado de Carlos I, cuando se registraron más de 100 estudiantes por año. El estallido de la Primera guerra civil inglesa en 1642 durante el reinado de Carlos I interrumpió los sistemas de educación legal y gobierno en las Inns of Court, cerrando todas las autorizaciones para litigar y las nuevas admisiones, y Gray's Inn nunca se recuperó por completo. La fortuna siguió decayendo después de la Restauración inglesa, que supuso el fin del método tradicional de educación jurídica. Aunque ahora es más próspera, Gray's Inn es hoy la más pequeña de las Inns of Court.
rdf:langString The Honourable Society of Gray's Inn (L'honorable société de Gray's Inn), généralement connue sous le nom de Gray's Inn, est l'une des quatre Inns of Court de Londres : des associations professionnelles pour barristers et juges à Londres. Toute personne voulant accéder au barreau et pratiquer l'activité de barrister en Angleterre et pays de Galles doit appartenir à l'une de ces Inns. Située à l'intersection de High Holborn et de Gray's Inn Road dans le centre de Londres, l’Inn est à la fois un corps professionnel et un fournisseur d'espaces de bureaux pour les avocats qui en sont membres. Elle est dirigée par un conseil appelé « pension », dont font partie les maîtres du banc (Masters of the bench, ou Benchers), et est présidée par le trésorier, élu pour un mandat d'un an. L’Inn est connue aussi pour ses jardins, qui existent depuis 1597 au moins. Gray's Inn ne se donne pas de date de fondation précise : par tradition, aucune des quatre Inns of Court ne se prétend plus ancienne que les autres. Des juristes et leurs apprentis se sont établis sur le site depuis au moins 1370, les archives remontant à 1381.
rdf:langString La Honourable Society of Gray's Inn, meglio nota come Gray's Inn è una delle quattro Inn of court di Londra ad una delle quali è obbligatorio essere iscritti per potere esercitare la professione di barrister o di giudice in Inghilterra e Galles; oltre ad essere un ordine professionale di solito provvede anche a fornire, presso la propria sede, gli uffici agli avvocati e alle altre figure professionali ad essa legata.Non si sa con esattezza quando la Gray's Inn venne fondata, ma i dati più antichi risalgono alla fine del Trecento, tre secoli dopo Elisabetta I d'Inghilterra fu una generosa benefattrice e nello stesso periodo vi lavorò il filosofo Francesco Bacone. Nel suo periodo di massimo splendore arrivò ad ospitare fino a 200 avvocati, ma lo scoppio della Guerra civile inglese fu un duro colpo per tutte le Inn of Court; la Gray's non ritornò mai ed eguagliare lo splendore che aveva avuto in Epoca elisabettiana, tant'è che oggi è la Inn più piccola.
rdf:langString グレイ法曹院(英: The Honourable Society of Gray's Inn、一般的にはグレイズ・イン(Gray's Inn)の名で知られる)は、ロンドン中心部のカムデン区ホルボーンにある法曹院である。法曹院はロンドンに4つあり、グレイ法曹院はその1つである。法曹院は法廷弁護士の養成・認定に関する独占的な権限を持ち、イングランドとウェールズのすべての法廷弁護士および裁判官は4つの法曹院のいずれかに所属することが法律によって義務づけられている。 グレイ法曹院は自らの名称にちなんだGray's Inn Roadに面している。ロンドン地下鉄の最寄り駅はチャンスリー・レーン駅 (Chancery Lane Station)。
rdf:langString Gray's Inn är en av de fyra "Inns of Court" som finns i City of London, och som fungerar som kombinationer av juridiska yrkeshögskolor och advokatsamfund för barristers. Gray's Inn, som anses ha en svag politisk vänsterkaraktär, har sin byggnad strax utanför citygränsen, i stadsdelen Camden. Gray's inn fanns redan före 1370, den gamla huvudbyggnaden stammar från 1500-talet.
rdf:langString Почëтное общество Грейс-Инн (англ. The Honourable Society of Gray's Inn, или просто Gray's Inn) — одно из четырех юридических заведений (судебных иннов) Лондона, представляющее собой традиционную форму организации адвокатского сообщества Англии и Уэльса, и объединяющее барристеров и судей. Чтобы получить право на адвокатскую деятельность в Англии и Уэльсе, юрист обязан принадлежать к одному из четырёх иннов.
rdf:langString 尊貴的格雷律師學院(英語:The Honourable Society of the Gray's Inn),簡稱格雷律師學院(Gray's Inn),是英國倫敦四所律師學院之一,負責向英格蘭及威爾斯的大律師授予執業認可資格。格雷律師學院的歷史可上溯至公元14世紀,學院以(Lord Grey de Wilton)命名。 格雷律師學院座落於(High Holborn)與格雷律師學院路(Gray's Inn Road)一帶。
xsd:nonNegativeInteger 61908
<Geometry> POINT(-0.11288610845804 51.519748687744)

data from the linked data cloud