Government of India

http://dbpedia.org/resource/Government_of_India an entity of type: Thing

El Govern de l'Índia, oficialment conegut com el Govern de la Unió, i també conegut com a Govern Central, va ser establert per la Constitució de l'Índia, i és l'autoritat de govern de la unió dels 28 estats i set territoris de la Unió, de manera col·lectiva el nom de República de l'Índia. Està assentat a Nova Delhi, la capital de l'Índia. rdf:langString
Η Κυβέρνηση της Ινδίας (ISO: Bhārat Sarkār) συχνά συντομογραφούμενη στα αγγλικά ως Gol, είναι η ομοσπονδιακή δημοκρατική κυβέρνηση που δημιουργήθηκε από το Σύνταγμα της Ινδίας ως η νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία της ομοσπονδίας των είκοσι οχτώ πολιτειών και εννέα ενωμένων περιφερειών μιας συνταγματικής δημοκρατίας. Βρίσκεται στο Νέο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας. rdf:langString
Le Gouvernement de l'Inde (hindi : भारत सरकार, anglais : Government of India), également appelé Gouvernement de l'Union (Union Government) ou Gouvernement central (Central Government) comprend les institutions fédérales de la République d'Inde. Il est établi par la Constitution de l'Inde du 26 janvier 1950. Le Gouvernement central se distingue des gouvernements des États, qui disposent de leurs propres pouvoirs exécutif et législatif. rdf:langString
インド政府(インドせいふ、英語: Government of India)は、インドの中央政府。インド憲法によって設置され、28の州と9つの連邦直轄領をまとめている。首都ニューデリーに政府機能がある。 rdf:langString
인도 정부(ISO: Bhārat Sarkār, 영어: Government of India, 간단히 Gol)는 인도 헌법에 의해 만들어진 연방 정부이다. 인도의 수도 뉴델리에 위치해 있다. 27개주와 8개 연방 직할지의 입법부, 행정부, 사법부의 기관으로 구성된다. 국가 통치는 웨스트민스터 시스템의 모델을 따른다. rdf:langString
O Governo da Índia (ISO: Bhārat Sarkār), frequentemente abreviado como GI, é o governo da união criado pela como autoridade legislativa, executiva e judicial da união de vinte e oito estados e nove territórios da união de uma república constitucionalmente democrática. Está localizado em Nova Deli, capital da Índia. rdf:langString
Lista över ministrar i den indiska centralregeringen, juli 2004. Se även regeringskoalitionens regeringsplattform. Regeringen omfattar totalt 68 ministrar, viceministrar och statssekreterare enligt mönster från den brittiska regeringen. Av dessa 68 personer är 7 kvinnor. Den högst uppsatta kvinnan är Meira Kumar, som är ordinarie minister och departementschef. Av något lägre rang är , , och . Gruppen departmentschefer ingår i kabinettet. rdf:langString
Державний лад Індії (гінді भारत सरकार, англ. Government of India) — головний інститут влади Індійської Республіки, що є союзом 28 штатів і 7 союзних територій, заснований Конституцією Індії.За формою правління Індія — парламенсько-федеративна республіка. Керується Конституцією. Штаб-квартирою державної влади є Нью-Делі, столиця Індії. Державна влада Індії складається з трьох традиційних незалежних гілок: виконавчої, законодавчої та судової. rdf:langString
印度政府(印地語:भारत सरकार),正式名稱為聯邦政府(संघीय सरकार),亦稱作中央政府(केन्द्रीय सरकार),是根據《印度憲法》成立並管轄印度诸邦与联邦属地的機關,統稱為印度共和國。總部位於印度首都新德里。 政府由行政、立法和司法三個分支組成。行政機關之首為總統,是國家元首,直接或通過其下屬行使權力。立法機關(即印度议会)由人民院和聯邦院以及议长組成。司法機關由印度最高法院、21個高級法院,以及地區層面的各民事、刑事和家庭法院組成。 rdf:langString
الحكومة الهندية (GoI)، والمعروفة رسميًا باسم حكومة الاتحاد هي الحكومة المركزية، التي تأسست بموجب الدستور الهندي، والسلطة الحاكمة ل29 ولاية وسبعة أقاليم تابعة للاتحاد، التي تشكل مجتمعة جمهورية الهند. ويوجد مقرها في نيودلهي عاصمة الهند. يتم تعيين القوانين المدنية والجنائية الأساسية التي تحكم مواطني الهند، مثل قانون الإجراءات المدنية، ، وقانون الإجراءات الجنائية، من خلال سلطة البرلمان التشريعية الكبرى. وتختلف الحكومة المركزية عن حكومات الولايات، التي تتوفر على صلاحيات تنفيذية وتشريعية خاصة بها. rdf:langString
Indien ist nach der am 26. Januar 1950 in Kraft getretenen Verfassung eine parlamentarisch-demokratische Republik mit bundesstaatlicher Ordnung. Sie besteht aus 29 Bundesstaaten, 7 Unionsterritorien und dem Hauptstadtterritorium. rdf:langString
La Registaro de Barato, oficiale nomita Registaro de la Unio, aŭ ofte Centra Registaro, estis establita de la Konstitucio de Barato, kaj ĝi estas la aŭtoritato de regado de federala unio de 29 ŝtatoj kaj 7 teritorioj de la unio, kolektive nomata Respubliko Barato. La bazaj leĝoj kaj civilaj kaj punaj kiuj regas la civitanoj de Barato estas difinitaj en serio de gravaj leĝoj de la parlamento, kiel la Punkodo de Barato, la Kodo de Krimproceduroj ktp. La federalaj (unio) kaj ŝtataj kaj provinciaj registaroj unuope konsistas el plenuma, leĝofara kaj jura branĉoj. La jursistemo aplikita al la federala kaj provincaj ŝtatoj estas bazita sur la anglasaksa juro kaj en la Organika Leĝo. Barato akceptas la jurisdikcion de la Internacia Kortumo kun kelkaj malkonsentetoj. Je loka nivelo, la sistemo de rdf:langString
The Government of India (ISO: Bhārat Sarkār; often abbreviated as GoI), known as the Central Government but often simply as the Centre, is the national administrative authority of the Republic of India, a federal democracy located in South Asia, consisting of 28 union states and eight union territories. Under the Constitution, there are three primary branches of government: the legislative, the executive and the judiciary, whose powers are vested in a bicameral Parliament, President, aided by the Council of Ministers, and the Supreme Court respectively. Through judicial evolution, the Parliament has lost its sovereignty as its amendments to the Constitution are subject to judicial intervention. Judicial appointments in India are unique in that the executive or legislature have negligle say rdf:langString
El gobierno de India oficialmente denominado el Gobierno de la Unión,o comúnmente Gobierno Central, fue establecido por la Constitución de la India, y es la autoridad de gobierno de una unión federal que Son Estados y territorios de la India|en total son 28 estados y 8 territorios de la unión , colectivamente llamado la República de la India. Las leyes básicas civiles y penales que hacen los gobiernos a los ciudadanos de India son definidas en una serie de importantes leyes del parlamento, tales como el Código Penal de India, el Código de Procedimientos Criminales, etc. Los gobiernos federal (unión) y gobiernos de los estados o provincias individuales consisten de ramas ejecutiva, legislativa y judicial. El sistema legal aplicado a los gobiernos federal y de las provincias está basado en e rdf:langString
Pemerintah India (Hindi: भारत सरकार Bhārat Sarkār) didirikan oleh , dan memerintah sebagai uni federal 28 negara bagian dan 7 teritori persatuan. India menerima yurisdiksi International Court of Justice. rdf:langString
Indie są państwem demokratycznym o republikańskiej formie rządów, opartej na systemie westminsterskim. Konstytucja Indii została uchwalona 26 listopada 1949 roku, weszła w życie 26 stycznia 1950 roku. Indie są państwem federacyjnym z silną władzą centralną. Konstytucja wyraźnie rozgranicza kompetencje władz centralnych i lokalnych. Składają się z 28 stanów i 8 terytoriów związkowych (administracja wykonywana jest w nich bezpośrednio przez urzędników mianowanych i odwoływanych przez Prezydenta Indii). rdf:langString
Индия — федеративное государство, где федеративное устройство обусловлено исторически. Созданная Конституцией и существовавшая до 1956 года федерация воспроизводила с незначительными изменениями административно-территориальное деление, возникшее во времена британского колониального господства. В Конституции закреплялась структура федерации, основанная на союзе трёх различных по своему правовому положению групп штатов, без учёта национальных и языковых особенностей. rdf:langString
rdf:langString Government of India
rdf:langString حكومة الهند
rdf:langString Govern de l'Índia
rdf:langString Politisches System Indiens
rdf:langString Κυβέρνηση της Ινδίας
rdf:langString Registaro de Barato
rdf:langString Gobierno de India
rdf:langString Pemerintah India
rdf:langString Gouvernement de l'Inde
rdf:langString インド政府
rdf:langString 인도 정부
rdf:langString Ustrój polityczny Indii
rdf:langString Государственный строй Индии
rdf:langString Governo da Índia
rdf:langString Indiens regering
rdf:langString 印度政府
rdf:langString Державний лад Індії
xsd:integer 553883
xsd:integer 1122643499
xsd:date 1950-01-26
xsd:integer 100
rdf:langString Persistent disruptive editing
rdf:langString yes
rdf:langString الحكومة الهندية (GoI)، والمعروفة رسميًا باسم حكومة الاتحاد هي الحكومة المركزية، التي تأسست بموجب الدستور الهندي، والسلطة الحاكمة ل29 ولاية وسبعة أقاليم تابعة للاتحاد، التي تشكل مجتمعة جمهورية الهند. ويوجد مقرها في نيودلهي عاصمة الهند. يتم تعيين القوانين المدنية والجنائية الأساسية التي تحكم مواطني الهند، مثل قانون الإجراءات المدنية، ، وقانون الإجراءات الجنائية، من خلال سلطة البرلمان التشريعية الكبرى. وتختلف الحكومة المركزية عن حكومات الولايات، التي تتوفر على صلاحيات تنفيذية وتشريعية خاصة بها. ويستند النظام القانوني المطبق على حكومات الولايات الفردية وكذلك الولايات التابعة لحكومة الاتحاد على القانون الإنجليزي والقانون التشريعي. وتعتبر «نيودلهي» عادة رمز لهذه الحكومة المركزية.
rdf:langString El Govern de l'Índia, oficialment conegut com el Govern de la Unió, i també conegut com a Govern Central, va ser establert per la Constitució de l'Índia, i és l'autoritat de govern de la unió dels 28 estats i set territoris de la Unió, de manera col·lectiva el nom de República de l'Índia. Està assentat a Nova Delhi, la capital de l'Índia.
rdf:langString Η Κυβέρνηση της Ινδίας (ISO: Bhārat Sarkār) συχνά συντομογραφούμενη στα αγγλικά ως Gol, είναι η ομοσπονδιακή δημοκρατική κυβέρνηση που δημιουργήθηκε από το Σύνταγμα της Ινδίας ως η νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία της ομοσπονδίας των είκοσι οχτώ πολιτειών και εννέα ενωμένων περιφερειών μιας συνταγματικής δημοκρατίας. Βρίσκεται στο Νέο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας.
rdf:langString Indien ist nach der am 26. Januar 1950 in Kraft getretenen Verfassung eine parlamentarisch-demokratische Republik mit bundesstaatlicher Ordnung. Sie besteht aus 29 Bundesstaaten, 7 Unionsterritorien und dem Hauptstadtterritorium. Im Demokratieindex 2019 der britischen Zeitschrift The Economist belegt Indien Platz 51 von 167 Ländern und gilt damit als eine „unvollständige Demokratie“. Im Länderbericht Freedom in the World 2021 der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation Freedom House wird das politische System des Landes als „teilweise frei“ bewertet, was gegenüber den Jahren zuvor eine Herabstufung bedeutet.
rdf:langString La Registaro de Barato, oficiale nomita Registaro de la Unio, aŭ ofte Centra Registaro, estis establita de la Konstitucio de Barato, kaj ĝi estas la aŭtoritato de regado de federala unio de 29 ŝtatoj kaj 7 teritorioj de la unio, kolektive nomata Respubliko Barato. La bazaj leĝoj kaj civilaj kaj punaj kiuj regas la civitanoj de Barato estas difinitaj en serio de gravaj leĝoj de la parlamento, kiel la Punkodo de Barato, la Kodo de Krimproceduroj ktp. La federalaj (unio) kaj ŝtataj kaj provinciaj registaroj unuope konsistas el plenuma, leĝofara kaj jura branĉoj. La jursistemo aplikita al la federala kaj provincaj ŝtatoj estas bazita sur la anglasaksa juro kaj en la Organika Leĝo. Barato akceptas la jurisdikcion de la Internacia Kortumo kun kelkaj malkonsentetoj. Je loka nivelo, la sistemo de registaro Panĉaĝat posedas kelkajn administraciajn sencentrigitajn funkciojn.
rdf:langString The Government of India (ISO: Bhārat Sarkār; often abbreviated as GoI), known as the Central Government but often simply as the Centre, is the national administrative authority of the Republic of India, a federal democracy located in South Asia, consisting of 28 union states and eight union territories. Under the Constitution, there are three primary branches of government: the legislative, the executive and the judiciary, whose powers are vested in a bicameral Parliament, President, aided by the Council of Ministers, and the Supreme Court respectively. Through judicial evolution, the Parliament has lost its sovereignty as its amendments to the Constitution are subject to judicial intervention. Judicial appointments in India are unique in that the executive or legislature have negligle say.
rdf:langString El gobierno de India oficialmente denominado el Gobierno de la Unión,o comúnmente Gobierno Central, fue establecido por la Constitución de la India, y es la autoridad de gobierno de una unión federal que Son Estados y territorios de la India|en total son 28 estados y 8 territorios de la unión , colectivamente llamado la República de la India. Las leyes básicas civiles y penales que hacen los gobiernos a los ciudadanos de India son definidas en una serie de importantes leyes del parlamento, tales como el Código Penal de India, el Código de Procedimientos Criminales, etc. Los gobiernos federal (unión) y gobiernos de los estados o provincias individuales consisten de ramas ejecutiva, legislativa y judicial. El sistema legal aplicado a los gobiernos federal y de las provincias está basado en el derecho anglosajón y en la Ley Orgánica. India acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia con varias reservas. A nivel local, el sistema de gobierno [Panchayat] posee varias funcionesadministrativas descentralizadas. Presidente de India: Draupadi Murmu Vicepresidente de India: Primer ministro de India:Narendra Modi Portavoz de lok sabha (cámara baja del parlamento indio) : Om Birla
rdf:langString Le Gouvernement de l'Inde (hindi : भारत सरकार, anglais : Government of India), également appelé Gouvernement de l'Union (Union Government) ou Gouvernement central (Central Government) comprend les institutions fédérales de la République d'Inde. Il est établi par la Constitution de l'Inde du 26 janvier 1950. Le Gouvernement central se distingue des gouvernements des États, qui disposent de leurs propres pouvoirs exécutif et législatif.
rdf:langString Pemerintah India (Hindi: भारत सरकार Bhārat Sarkār) didirikan oleh , dan memerintah sebagai uni federal 28 negara bagian dan 7 teritori persatuan. India menerima yurisdiksi International Court of Justice. Pemerintah terdiri dari tiga cabang: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Cabang eksekutif dipimpin oleh Presiden, yang adalah Kepala Negara dan menjalankan kekuasaannya secara langsung atau melalui petugas bawahan kepadanya. Cabang Legislatif atau Parlemen terdiri dari majelis rendah, Lok Sabha, dan majelis tinggi, Rajya Sabha, serta presiden. memiliki Mahkamah Agung pada puncaknya, 21 Pengadilan Tinggi, dan banyak pengadilan perdata, pidana dan keluarga di tingkat kabupaten. India adalah demokrasi terbesar di dunia.
rdf:langString インド政府(インドせいふ、英語: Government of India)は、インドの中央政府。インド憲法によって設置され、28の州と9つの連邦直轄領をまとめている。首都ニューデリーに政府機能がある。
rdf:langString 인도 정부(ISO: Bhārat Sarkār, 영어: Government of India, 간단히 Gol)는 인도 헌법에 의해 만들어진 연방 정부이다. 인도의 수도 뉴델리에 위치해 있다. 27개주와 8개 연방 직할지의 입법부, 행정부, 사법부의 기관으로 구성된다. 국가 통치는 웨스트민스터 시스템의 모델을 따른다.
rdf:langString Indie są państwem demokratycznym o republikańskiej formie rządów, opartej na systemie westminsterskim. Konstytucja Indii została uchwalona 26 listopada 1949 roku, weszła w życie 26 stycznia 1950 roku. Indie są państwem federacyjnym z silną władzą centralną. Konstytucja wyraźnie rozgranicza kompetencje władz centralnych i lokalnych. Składają się z 28 stanów i 8 terytoriów związkowych (administracja wykonywana jest w nich bezpośrednio przez urzędników mianowanych i odwoływanych przez Prezydenta Indii). Zgodnie z literą konstytucji, Indie są państwem świeckim, które gwarantuje podstawowe prawa człowieka: „sprawiedliwość (społeczną, ekonomiczną i polityczną), wolność (myśli, wypowiedzi, wierzeń, wiary i czci), równość (statusu i możliwości)”. Wyżej wymienione zasady nie zawsze są implementowane wobec głęboko zakorzenionych zwyczajów, wierzeń i praktyk społecznych. Konstytucja zakłada podział na władzę: wykonawczą (prezydent i rząd, rządy stanowe), ustawodawczą (dwuizbowy parlament Indii, legislatury stanowe) oraz sądowniczą.
rdf:langString O Governo da Índia (ISO: Bhārat Sarkār), frequentemente abreviado como GI, é o governo da união criado pela como autoridade legislativa, executiva e judicial da união de vinte e oito estados e nove territórios da união de uma república constitucionalmente democrática. Está localizado em Nova Deli, capital da Índia.
rdf:langString Lista över ministrar i den indiska centralregeringen, juli 2004. Se även regeringskoalitionens regeringsplattform. Regeringen omfattar totalt 68 ministrar, viceministrar och statssekreterare enligt mönster från den brittiska regeringen. Av dessa 68 personer är 7 kvinnor. Den högst uppsatta kvinnan är Meira Kumar, som är ordinarie minister och departementschef. Av något lägre rang är , , och . Gruppen departmentschefer ingår i kabinettet.
rdf:langString Державний лад Індії (гінді भारत सरकार, англ. Government of India) — головний інститут влади Індійської Республіки, що є союзом 28 штатів і 7 союзних територій, заснований Конституцією Індії.За формою правління Індія — парламенсько-федеративна республіка. Керується Конституцією. Штаб-квартирою державної влади є Нью-Делі, столиця Індії. Державна влада Індії складається з трьох традиційних незалежних гілок: виконавчої, законодавчої та судової.
rdf:langString 印度政府(印地語:भारत सरकार),正式名稱為聯邦政府(संघीय सरकार),亦稱作中央政府(केन्द्रीय सरकार),是根據《印度憲法》成立並管轄印度诸邦与联邦属地的機關,統稱為印度共和國。總部位於印度首都新德里。 政府由行政、立法和司法三個分支組成。行政機關之首為總統,是國家元首,直接或通過其下屬行使權力。立法機關(即印度议会)由人民院和聯邦院以及议长組成。司法機關由印度最高法院、21個高級法院,以及地區層面的各民事、刑事和家庭法院組成。
rdf:langString Индия — федеративное государство, где федеративное устройство обусловлено исторически. Созданная Конституцией и существовавшая до 1956 года федерация воспроизводила с незначительными изменениями административно-территориальное деление, возникшее во времена британского колониального господства. В Конституции закреплялась структура федерации, основанная на союзе трёх различных по своему правовому положению групп штатов, без учёта национальных и языковых особенностей. В результате принятия Закона о реорганизации штатов 1956 года и последующих изменений Конституции, была проведена реформа федерации, в результате которой: * Вместо штатов по территориальному принципу были созданы штаты по национальному и языковому принципу. Главным критерием создания штата была территория, население которой говорило на одном, и в некоторых случаях на двух языках. * Всем штатам были предоставлены равные права. * Были образованы союзные территории, обладающие меньшими правами, чем штаты, и находящиеся под управлением центра. * В настоящее время в состав индийской федерации входят 28 штатов и 8 союзных территорий.
rdf:langString Government of the Republic of India
xsd:nonNegativeInteger 50851

data from the linked data cloud