GitHub

http://dbpedia.org/resource/GitHub an entity of type: Thing

GitHub je webová služba podporující vývoj softwaru za pomoci verzovacího nástroje Git. GitHub nabízí bezplatný Webhosting pro open source projekty. Od 7. ledna 2019 je možné ukládat bezplatně i soukromé repositáře (dříve po zaplacení měsíčního poplatku). Projekt byl spuštěn v roce 2008, zakladatelé byli , a . rdf:langString
Το GitHub είναι μια αμερικανική εταιρεία που παρέχει φιλοξενία για τον έλεγχο της έκδοσης λογισμικού ανάπτυξης χρησιμοποιώντας το Git. Είναι θυγατρική της Microsoft, η οποία απέκτησε την εταιρεία το 2018 για 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια. rdf:langString
GitHub estas tutmonda kompanio, kiu provizas gastigadon por evoluigo de programoj per la versitena sistemo Git. Ĝi estas filio de Microsoft, kiu akiris la kompanion en 2018 por 7,5 bilionoj da usonaj dolaroj. La maskoto de GitHub estas Octocat, antropomorfigita kato kun polpecaj membroj. rdf:langString
GitHub ist ein netzbasierter Dienst zur Versionsverwaltung für Software-Entwicklungsprojekte. Namensgebend war das Versionsverwaltungssystem Git. Das Unternehmen GitHub, Inc. hat seinen Sitz in San Francisco in den USA. Seit dem 26. Dezember 2018 gehört das Unternehmen zu Microsoft. Ähnliche Dienste sind GitLab, Bitbucket und Gitee. rdf:langString
GitHub(ギットハブ)は、ソフトウェア開発のプラットフォームであり、ソースコードをホスティングする。コードのバージョン管理システムにはGitを使用する。Ruby on RailsおよびErlangで記述されており、アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコ市に拠点を置くGitHub社によって保守されている。主な開発者はクリス・ワンストラス、P.J.ハイエット、である。 GitHub商用プランおよびオープンソースプロジェクト向けの無料アカウントを提供している。2019年1月より、プライベートリポジトリを無料で提供するようになった。2009年のユーザー調査によると、GitHubは最もポピュラーなGitホスティングサイトとなった。 運営会社のGitHub, Inc.は2018年よりマイクロソフト傘下となっている。 rdf:langString
GitHub è un servizio di hosting per progetti software, di proprietà della società GitHub Inc., con sede legale a San Francisco in California. Il nome deriva dal fatto che "GitHub" è una implementazione dello strumento di controllo versione distribuito Git. Tra i molti soggetti che offrono servizi a livello internazionale che usano GitHub, le principali sono Google, Apple, Microsoft, NASA, Facebook, Twitter, Node.js, Ruby on Rails, JetBrains, JQuery, e GitHub stesso. rdf:langString
GitHub — один з найбільших вебсервісів для спільної розробки програмного забезпечення. Існують безкоштовні та платні тарифні плани користування сайтом. Базується на системі керування версіями Git і розроблений на Ruby on Rails і Erlang компанією GitHub, Inc (раніше Logical Awesome). Сервіс безкоштовний для проєктів з відкритим вихідним кодом, з наданням користувачам усіх своїх можливостей (включаючи SSL), а для окремих індивідуальних проєктів пропонуються різні платні тарифні плани. 21 вересня 2011 року кількість користувачів стала більшою за мільйон. rdf:langString
GitHub是一个在线软件源代码托管服务平台,使用Git作为版本控制软件,由开发者、和汤姆·普雷斯顿·沃纳使用Ruby on Rails编写而成。在2018年,GitHub被微软公司收购。 GitHub同时提供付费账户和免费账户。这两种账户都可以建立公开或私有的代码仓库,但付费用户拥有更多功能。根据在2009年的Git用户调查,GitHub是最流行的Git存取站点。除了允许个人和组织建立和存取保管中的代码以外,它也提供了一些方便社会化共同软件开发的功能,即一般人口中的社群功能,包括允许用户追蹤其他用户、组织、软件库的动态,对软件代码的改动和bug提出评论等。GitHub也提供了图表功能,用于概觀显示开发者们怎样在代码库上工作以及软件的开发活跃程度。 截至2022年6月,GitHub已经有超过5700万注册用户和1.9亿代码库(包括至少2800万开源代码库),事实上已经成为了世界上最大的代码托管网站和开源社区。 rdf:langString
غيت هاب أو جيت هاب (بالإنجليزية: GitHub)‏ هي شركة تابعة لمايكروسوفت توفر استضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام جت. توفر الشركة وظائف التحكم في الإصدار الموزع وإدارة كود المصدر (SCM) لـ «غيت»، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. يوفر النظام التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات الميزات البرمجية وإدارة المهام والتركيب المتواصل ومواقع ويكي لكل مشروعغيت هاب. يقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، وهي شركة تابعة لشركة مايكروسوفت منذ عام 2018. rdf:langString
GitHub és un servei de hosting de repositoris Git, el qual ofereix tota la funcionalitat de Git de control de revisió distribuït i administració de codi de la font (SCM) així com afegint les seves característiques pròpies. A diferència de Git, el qual és estrictament una eina de línia d'ordres, GitHub proporciona una interfície gràfica basada en web i escriptori així com integració del mòbil. També proporciona control d'accés i diverses característiques de col·laboració com bug tracking, administració de tasques, i wikis per cada projecte. rdf:langString
GitHub, Inc. (/ˈɡɪthʌb/) is an Internet hosting service for software development and version control using Git. It provides the distributed version control of Git plus access control, bug tracking, software feature requests, task management, continuous integration, and wikis for every project. Headquartered in California, it has been a subsidiary of Microsoft since 2018. rdf:langString
GitHub es una forja (plataforma de desarrollo colaborativo) para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Se utiliza principalmente para la creación de código fuente de programas de ordenador. El software que opera GitHub fue escrito en Ruby on Rails. Desde enero de 2010, GitHub opera bajo el nombre de GitHub, Inc. Anteriormente era conocida como Logical Awesome LLC. El código de los proyectos alojados en GitHub se almacena generalmente de forma pública. rdf:langString
GitHub Inc. bertsio kontrolerako web-ostatu zerbitzua da, Git erabiltzen duena. Gehienbat iturburu koderako erabiltzen da. Git-en eta iturburu-kode kudeatzaile funtzionalitate guztiak eskaintzeaz gain bere ezaugarri propioak gehitzen ditu. Sarbide-kontrola eta proiektu bakoitzaren elkarlanerako hainbat aukera hornitzen ditu, esaterako: a, ezaugarri-eskaera, eta wikia. Gaur egunean milioika erabiltzaile ditu, eta milioika garapen-proiektu ere. rdf:langString
GitHub adalah layanan hos web bersama untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem kendali versi Git dan layanan hosting internet. Hal ini banyak digunakan untuk kode komputer. Ini memberikan kontrol akses dan beberapa fitur kolaborasi seperti pelacakan bug, permintaan fitur, manajemen tugas, dan wiki untuk setiap proyek. GitHub mempunyai sebuah maskot yang bernama Octocat, seekor kucing dengan lima tentakel dan wajah seperti manusia. Pada tahun 2018, dilaporkan bahwa Microsoft mengakuisisi GitHub. rdf:langString
GitHub (/ɡɪthʌb/, entreprise GitHub, Inc.) est un service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels, utilisant le logiciel de gestion de versions Git. Ce site est développé en Ruby on Rails et Erlang par Chris Wanstrath, PJ Hyett et Tom Preston-Werner. GitHub propose des comptes professionnels payants, ainsi que des comptes gratuits pour les projets de logiciels libres. En 2018, GitHub est acquis par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars. rdf:langString
깃허브(GitHub, /'ɡɪtˌhʌb/, 원래 이름: Logical Awesome LLC)는 루비 온 레일스로 작성된 분산 버전 관리 툴인 깃 저장소 호스팅을 지원하는 웹 서비스이다. 깃허브는 영리적인 서비스와 오픈소스를 위한 무상 서비스를 모두 제공한다. 2009년의 깃 사용자 조사에 따르면 깃허브는 가장 인기있는 깃 저장소 호스팅 서비스이다. 또한 2011년의 조사에서도 가장 인기있는 오픈 소스 소프트웨어 인터넷 호스팅 서비스로 꼽혔다. 깃이 텍스트 명령어 입력 방식인데 반해, 깃허브는 그래픽 유저 인터페이스(GUI)를 제공한다. 깃허브는 페이스트빈(pastebin)과 유사한 서비스인 기스트(Gist)와 위키를 각 저장소마다 운영하고 있으며, 깃 저장소를 통해 고칠 수 있다. 2018년 6월 4일, 마이크로소프트는 75억 달러에 깃허브를 인수하였다 rdf:langString
GitHub is een online platform voor softwareontwikkeling en versiebeheer. GitHub is gebouwd rond het versiebeheersysteem Git, en biedt daardoor alle mogelijkheden van Git voor het beheren van versies en broncode. Het beschikt onder ander over toegangscontrole en verschillende samenwerkingsfuncties, zoals een issue tracker, een forum voor het aanvragen van functies, takenlijsten en wiki's voor ieder project. Het hoofdkantoor is gevestigd in Californië en is sinds 2018 een dochteronderneming van Microsoft . rdf:langString
GitHub – hostingowy serwis internetowy przeznaczony do projektów programistycznych wykorzystujących system kontroli wersji Git. Stworzony został przy wykorzystaniu frameworka Ruby on Rails i języka Erlang. Serwis działa od kwietnia 2008 roku. GitHub udostępnia darmowy hosting programów open source i prywatnych repozytoriów (część funkcji w ramach prywatnych repozytoriów jest płatna). W czerwcu 2018 ogłoszono, iż serwis zostanie przejęty przez przedsiębiorstwo Microsoft za kwotę 7,5 miliarda dolarów. rdf:langString
GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte e arquivos com controle de versão usando o Git. Ele permite que programadores, utilitários ou qualquer usuário cadastrado na plataforma contribuam em projetos privados e/ou Open Source de qualquer lugar do mundo. GitHub é amplamente utilizado por programadores para divulgação de seus trabalhos ou para que outros programadores contribuam com o projeto, além de promover fácil comunicação através de recursos que relatam problemas ou misturam repositórios remotos (issues, pull request). rdf:langString
Github är en webbaserad och centraliserad lagring av versionshistorik för programvaruutvecklingsprojekt som använder versionshanteringssystemet Git. Github erbjuder gratis lagring men även abonnemang för extra funktionalitet. Många projekt på Github kretsar kring öppen källkod vilket ger användare gratis tillgång till funktionalitet som i annat fall kostar. I maj 2011 utsågs Github till det populäraste värdtjänsten för lagring av öppen källkod och gick därmed om konkurrenterna Sourceforge och Google Code. Github Inc. grundades 2008 i San Francisco, Kalifornien. rdf:langString
GitHub — крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Веб-сервис основан на системе контроля версий Git и разработан на Ruby on Rails и Erlang компанией GitHub, Inc (ранее Logical Awesome). Сервис бесплатен для проектов с открытым исходным кодом и (с 2019 года) небольших частных проектов, предоставляя им все возможности (включая SSL), а для крупных корпоративных проектов предлагаются различные платные тарифные планы. 4 июня 2018 года Microsoft купила GitHub за 7,5 млрд долларов. rdf:langString
rdf:langString GitHub
rdf:langString غيت هاب
rdf:langString GitHub
rdf:langString GitHub
rdf:langString GitHub
rdf:langString GitHub
rdf:langString GitHub
rdf:langString GitHub
rdf:langString GitHub
rdf:langString GitHub
rdf:langString GitHub
rdf:langString GitHub
rdf:langString GitHub
rdf:langString 깃허브
rdf:langString GitHub
rdf:langString GitHub
rdf:langString GitHub
rdf:langString GitHub
rdf:langString Github
rdf:langString GitHub
rdf:langString GitHub
rdf:langString GitHub, Inc.
rdf:langString GitHub, Inc.
xsd:integer 18545292
xsd:integer 1124966485
rdf:langString Collaborative version control
xsd:date 2008-04-10
xsd:integer 83000000
rdf:langString Worldwide
rdf:langString Thomas Dohmke
rdf:langString Active
xsd:integer 2500
xsd:date 2008-02-08
rdf:langString
rdf:langString Chris Wanstrath
rdf:langString P. J. Hyett
rdf:langString Scott Chacon
rdf:langString Tom Preston-Werner
rdf:langString Collaborative version control
rdf:langString Blog host
rdf:langString Package repository
rdf:langString
rdf:langString Mike Taylor
rdf:langString Erica Brescia
rdf:langString English
rdf:langString San Francisco, California, U.S.
rdf:langString GitHub logo 2013.svg
rdf:langString Logo
rdf:langString Go
rdf:langString JavaScript
rdf:langString C
rdf:langString Optional
rdf:langString $200-300 million
rdf:langString GitHub és un servei de hosting de repositoris Git, el qual ofereix tota la funcionalitat de Git de control de revisió distribuït i administració de codi de la font (SCM) així com afegint les seves característiques pròpies. A diferència de Git, el qual és estrictament una eina de línia d'ordres, GitHub proporciona una interfície gràfica basada en web i escriptori així com integració del mòbil. També proporciona control d'accés i diverses característiques de col·laboració com bug tracking, administració de tasques, i wikis per cada projecte. GitHub ofereix ambdós plans; per a repositoris privats i comptes gratuïts, els quals són normalment utilitzats de host en projectes de programari lliure. Del 2015, GitHub informa que hi ha més de 9 milions d'usuaris i més de 21,1 milions de repositoris, fent-lo el host de codi de font més gran del món. El 4 de juny de 2018, Microsoft va anunciar la seva intenció d'adquirir GitHub per 7.500 milions de dòlars.
rdf:langString غيت هاب أو جيت هاب (بالإنجليزية: GitHub)‏ هي شركة تابعة لمايكروسوفت توفر استضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام جت. توفر الشركة وظائف التحكم في الإصدار الموزع وإدارة كود المصدر (SCM) لـ «غيت»، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. يوفر النظام التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات الميزات البرمجية وإدارة المهام والتركيب المتواصل ومواقع ويكي لكل مشروعغيت هاب. يقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، وهي شركة تابعة لشركة مايكروسوفت منذ عام 2018. تقدم غيت هاب خدماتها الأساسية مجانًا. خدماتها المهنية والمشاريع الأكثر تقدمًا تكون تجارية. تُستخدم حسابات غيت هاب المجانية بشكل شائع لاستضافة مشاريع مفتوحة المصدر. اعتبارًا من يناير 2019، قدمت غيت هاب مستودعات خاصة غير محدودة لجميع الخطط، بما في ذلك الحسابات المجانية، ولكنها سمحت بما يصل إلى ثلاثة مطورين فقط لكل مستودع مجانًا. بدءًا من 15 أبريل 2020، سمحت الخطة المجانية لعدد غير محدود من المطورين، ولكنها قيدت المستودعات الخاصة بـ 2,000 دقيقة من إجراءات غيت هاب لكل شهر. اعتبارًا من يناير 2020، أعلن غيت هاب عن وجود أكثر من 40 مليون مستخدم وأكثر من 190 مليون مستودع(بما في ذلك ما لا يقل عن 28 مليون مستودع عام)، مما يجعله أكبر مضيف للكود المصدري في العالم.
rdf:langString GitHub je webová služba podporující vývoj softwaru za pomoci verzovacího nástroje Git. GitHub nabízí bezplatný Webhosting pro open source projekty. Od 7. ledna 2019 je možné ukládat bezplatně i soukromé repositáře (dříve po zaplacení měsíčního poplatku). Projekt byl spuštěn v roce 2008, zakladatelé byli , a .
rdf:langString Το GitHub είναι μια αμερικανική εταιρεία που παρέχει φιλοξενία για τον έλεγχο της έκδοσης λογισμικού ανάπτυξης χρησιμοποιώντας το Git. Είναι θυγατρική της Microsoft, η οποία απέκτησε την εταιρεία το 2018 για 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
rdf:langString GitHub estas tutmonda kompanio, kiu provizas gastigadon por evoluigo de programoj per la versitena sistemo Git. Ĝi estas filio de Microsoft, kiu akiris la kompanion en 2018 por 7,5 bilionoj da usonaj dolaroj. La maskoto de GitHub estas Octocat, antropomorfigita kato kun polpecaj membroj.
rdf:langString GitHub ist ein netzbasierter Dienst zur Versionsverwaltung für Software-Entwicklungsprojekte. Namensgebend war das Versionsverwaltungssystem Git. Das Unternehmen GitHub, Inc. hat seinen Sitz in San Francisco in den USA. Seit dem 26. Dezember 2018 gehört das Unternehmen zu Microsoft. Ähnliche Dienste sind GitLab, Bitbucket und Gitee.
rdf:langString GitHub, Inc. (/ˈɡɪthʌb/) is an Internet hosting service for software development and version control using Git. It provides the distributed version control of Git plus access control, bug tracking, software feature requests, task management, continuous integration, and wikis for every project. Headquartered in California, it has been a subsidiary of Microsoft since 2018. It is commonly used to host open source software development projects. As of June 2022, GitHub reported having over 83 million developers and more than 200 million repositories, including at least 28 million public repositories. It is the largest source code host as of November 2021.
rdf:langString GitHub Inc. bertsio kontrolerako web-ostatu zerbitzua da, Git erabiltzen duena. Gehienbat iturburu koderako erabiltzen da. Git-en eta iturburu-kode kudeatzaile funtzionalitate guztiak eskaintzeaz gain bere ezaugarri propioak gehitzen ditu. Sarbide-kontrola eta proiektu bakoitzaren elkarlanerako hainbat aukera hornitzen ditu, esaterako: a, ezaugarri-eskaera, eta wikia. Gaur egunean milioika erabiltzaile ditu, eta milioika garapen-proiektu ere. Github bezalako software-bertsioak kontrolatzeko eta partekatzeko plataforma asko sortu izan ziren lehenago, garatzaileek kodea liberatu ahal izateko; besteak beste hauek: , eta (gaur egunean itxita). Baina arazo bat zuten plataforma horiek: garatzaile askok bertsioak kontrolatzeko beren zerbitzaria erabiltzen zutenez baimen kontuak asko konplikatzen ziren. Linus Torvalds Linux sistema eragilearen asmatzaileak bertsioak kontrolatzeko sistema banatu bat sortu zuen (git), non kodearen historia jakin zitekeen, eta behar izanez gero atzera egiteko aukera ere ematen zuen. Geroago GitHub plataforma 2008an sortu zuten ekintzaile batzuek San Frantziskon git sistema banatuari probetxu ateratzeko. GitHubek biltegi pribatu eta doaneko kontuak eskaintzen ditu, azken hau, sarri erabiltzen da kode irekiko proiektuak biltegiratzeko. Konpainiaren arabera, 2018ko ekainaz geroztik 28 milioi erabiltzaile eta 57 milioi biltegi (28 milioi biltegi publikoak barne) baino gehiago dituzte, mulduko iturburu kode ostalari handiena bihurtuz. 2018ko ekainaren 4an, Microsoftek iragarri zuen GitHub eskuratzeko akordio batera iritsi zela, 7.5 bilioi dolarren truke. Hodei-konputazioan kokapen nagusi bat lortzeko egin omen zuen hori Microsoftek.
rdf:langString GitHub (/ɡɪthʌb/, entreprise GitHub, Inc.) est un service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels, utilisant le logiciel de gestion de versions Git. Ce site est développé en Ruby on Rails et Erlang par Chris Wanstrath, PJ Hyett et Tom Preston-Werner. GitHub propose des comptes professionnels payants, ainsi que des comptes gratuits pour les projets de logiciels libres. Le site assure également un contrôle d'accès et des fonctionnalités destinées à la collaboration comme le suivi des bugs, les demandes de fonctionnalités, la gestion de tâches et un wiki pour chaque projet. Le site est devenu le plus important dépôt de code au monde, utilisé comme dépôt public de projets libres ou dépôt privé d'entreprises. En 2018, GitHub est acquis par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars.
rdf:langString GitHub es una forja (plataforma de desarrollo colaborativo) para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Se utiliza principalmente para la creación de código fuente de programas de ordenador. El software que opera GitHub fue escrito en Ruby on Rails. Desde enero de 2010, GitHub opera bajo el nombre de GitHub, Inc. Anteriormente era conocida como Logical Awesome LLC. El código de los proyectos alojados en GitHub se almacena generalmente de forma pública. El 4 de junio de 2018, Microsoft compró GitHub por la cantidad de 7500 millones de dólares.​​ Al inicio, el cambio de propietario generó preocupaciones y la salida de algunos proyectos de este sitio;​ sin embargo, no fueron representativos. GitHub continúa siendo la plataforma más importante de colaboración para proyectos de código abierto.
rdf:langString GitHub adalah layanan hos web bersama untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem kendali versi Git dan layanan hosting internet. Hal ini banyak digunakan untuk kode komputer. Ini memberikan kontrol akses dan beberapa fitur kolaborasi seperti pelacakan bug, permintaan fitur, manajemen tugas, dan wiki untuk setiap proyek. GitHub menawarkan paket repositori pribadi dan gratis pada akun yang sama dan digunakan untuk proyek perangkat lunak sumber terbuka. Pada bulan April 2017, GitHub melaporkan bahwa mereka mempunyai lebih dari 20 juta pengguna dan lebih dari 57 juta repositori, menjadikannya layanan terbesar dari kode sumber di dunia. GitHub mempunyai sebuah maskot yang bernama Octocat, seekor kucing dengan lima tentakel dan wajah seperti manusia. Pada tahun 2018, dilaporkan bahwa Microsoft mengakuisisi GitHub.
rdf:langString GitHub(ギットハブ)は、ソフトウェア開発のプラットフォームであり、ソースコードをホスティングする。コードのバージョン管理システムにはGitを使用する。Ruby on RailsおよびErlangで記述されており、アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコ市に拠点を置くGitHub社によって保守されている。主な開発者はクリス・ワンストラス、P.J.ハイエット、である。 GitHub商用プランおよびオープンソースプロジェクト向けの無料アカウントを提供している。2019年1月より、プライベートリポジトリを無料で提供するようになった。2009年のユーザー調査によると、GitHubは最もポピュラーなGitホスティングサイトとなった。 運営会社のGitHub, Inc.は2018年よりマイクロソフト傘下となっている。
rdf:langString 깃허브(GitHub, /'ɡɪtˌhʌb/, 원래 이름: Logical Awesome LLC)는 루비 온 레일스로 작성된 분산 버전 관리 툴인 깃 저장소 호스팅을 지원하는 웹 서비스이다. 깃허브는 영리적인 서비스와 오픈소스를 위한 무상 서비스를 모두 제공한다. 2009년의 깃 사용자 조사에 따르면 깃허브는 가장 인기있는 깃 저장소 호스팅 서비스이다. 또한 2011년의 조사에서도 가장 인기있는 오픈 소스 소프트웨어 인터넷 호스팅 서비스로 꼽혔다. 깃이 텍스트 명령어 입력 방식인데 반해, 깃허브는 그래픽 유저 인터페이스(GUI)를 제공한다. 깃허브는 페이스트빈(pastebin)과 유사한 서비스인 기스트(Gist)와 위키를 각 저장소마다 운영하고 있으며, 깃 저장소를 통해 고칠 수 있다. 깃허브 회사는 2008년 톰 프레스턴워너(Tom Preston-Werner), 크리스 완스트래스(Chris Wanstrath), 피제이 하이엣(PJ Hyett)이 공동 설립했다. (Andreessen Horowitz) 등에서 투자를 받았다. 2010년 1월부터 깃허브는 GitHub, Inc. 라는 이름으로 운영되고 있다. 깃허브의 마스코트는 고양이 머리에 문어 다리가 달린 옥토캣(Octocat)이다. 본사는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 있다. 2018년 6월 4일, 마이크로소프트는 75억 달러에 깃허브를 인수하였다
rdf:langString GitHub è un servizio di hosting per progetti software, di proprietà della società GitHub Inc., con sede legale a San Francisco in California. Il nome deriva dal fatto che "GitHub" è una implementazione dello strumento di controllo versione distribuito Git. Tra i molti soggetti che offrono servizi a livello internazionale che usano GitHub, le principali sono Google, Apple, Microsoft, NASA, Facebook, Twitter, Node.js, Ruby on Rails, JetBrains, JQuery, e GitHub stesso.
rdf:langString GitHub is een online platform voor softwareontwikkeling en versiebeheer. GitHub is gebouwd rond het versiebeheersysteem Git, en biedt daardoor alle mogelijkheden van Git voor het beheren van versies en broncode. Het beschikt onder ander over toegangscontrole en verschillende samenwerkingsfuncties, zoals een issue tracker, een forum voor het aanvragen van functies, takenlijsten en wiki's voor ieder project. Het hoofdkantoor is gevestigd in Californië en is sinds 2018 een dochteronderneming van Microsoft . Op het platform van GitHub bevindt zich zowel openbare (open source) als niet-openbare (closed source) software. Van de openbare repositories kan de broncode worden ingekeken door derden. GitHub biedt zowel gratis als betaalde abonnementen. Om privé-projecten te kunnen hosten op GitHub is sinds 8 januari 2019 geen betaald abonnement meer nodig. De mascotte van GitHub is Octocat, een geantropomorfiseerde kat met octopusachtige-ledematen. GitHub is geschreven in de talen Ruby on Rails en Erlang door Chris Wanstrath, P. J. Hyett en Tom Preston-Werner.
rdf:langString GitHub – hostingowy serwis internetowy przeznaczony do projektów programistycznych wykorzystujących system kontroli wersji Git. Stworzony został przy wykorzystaniu frameworka Ruby on Rails i języka Erlang. Serwis działa od kwietnia 2008 roku. GitHub udostępnia darmowy hosting programów open source i prywatnych repozytoriów (część funkcji w ramach prywatnych repozytoriów jest płatna). W czerwcu 2018 ogłoszono, iż serwis zostanie przejęty przez przedsiębiorstwo Microsoft za kwotę 7,5 miliarda dolarów. W maju 2019 roku GitHub informuje, że ma około 37 milionów użytkowników i więcej niż 100 milionów repozytoriów (w tym co najmniej 28 milionów repozytoriów publicznych).
rdf:langString GitHub — крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Веб-сервис основан на системе контроля версий Git и разработан на Ruby on Rails и Erlang компанией GitHub, Inc (ранее Logical Awesome). Сервис бесплатен для проектов с открытым исходным кодом и (с 2019 года) небольших частных проектов, предоставляя им все возможности (включая SSL), а для крупных корпоративных проектов предлагаются различные платные тарифные планы. Слоган сервиса — «Social Coding» — на русский можно перевести как «Пишем код вместе». На футболках же печатают совсем другую фразу: «Fork you!» («Ветвить тебя!»). С одной стороны, она созвучна с англоязычным ругательством и намекает на неформальную атмосферу. С другой, эти слова напоминают, что создавать новые форки с Git можно легко и безболезненно — традиционно, к созданию веток разработчики проектов с открытым исходным кодом относятся негативно — а также созвучна названию одной из возможностей GitHub — очереди форков. Талисманом GitHub выбран осьмикот (англ. octocat), который, вопреки распространённому заблуждению, не имеет отношения к короткометражке «Octocat Adventure», а просто был найден Томом Престон-Вернером на сервисе iStock. 4 июня 2018 года Microsoft купила GitHub за 7,5 млрд долларов.
rdf:langString Github är en webbaserad och centraliserad lagring av versionshistorik för programvaruutvecklingsprojekt som använder versionshanteringssystemet Git. Github erbjuder gratis lagring men även abonnemang för extra funktionalitet. Många projekt på Github kretsar kring öppen källkod vilket ger användare gratis tillgång till funktionalitet som i annat fall kostar. I maj 2011 utsågs Github till det populäraste värdtjänsten för lagring av öppen källkod och gick därmed om konkurrenterna Sourceforge och Google Code. Github Inc. grundades 2008 i San Francisco, Kalifornien. I juli 2012 fick bolaget 100 miljoner USD i -finansiering, till stor del från riskkapitalbolaget . Den 4 juni 2018 meddelade Microsoft sin avsikt att köpa Github för 7,5 miljarder USD.
rdf:langString GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte e arquivos com controle de versão usando o Git. Ele permite que programadores, utilitários ou qualquer usuário cadastrado na plataforma contribuam em projetos privados e/ou Open Source de qualquer lugar do mundo. GitHub é amplamente utilizado por programadores para divulgação de seus trabalhos ou para que outros programadores contribuam com o projeto, além de promover fácil comunicação através de recursos que relatam problemas ou misturam repositórios remotos (issues, pull request). O GitHub é mundialmente usado e chega a ter mais de 36 milhões de usuários ativos mundialmente contribuindo em projetos comerciais ou pessoais. Hoje o GitHub abriga mais de 100 milhões de projetos, alguns deles que são conhecidos mundialmente. WordPress, GNU/Linux, Atom, Electron. GitHub também oferece suporte ao recurso de organização que é amplamente utilizado por aqueles que querem uma escala maior para seus projetos. Na maioria das vezes, o recurso é usado por empresas já existentes como a Google, Microsoft e WordPress.
rdf:langString GitHub — один з найбільших вебсервісів для спільної розробки програмного забезпечення. Існують безкоштовні та платні тарифні плани користування сайтом. Базується на системі керування версіями Git і розроблений на Ruby on Rails і Erlang компанією GitHub, Inc (раніше Logical Awesome). Сервіс безкоштовний для проєктів з відкритим вихідним кодом, з наданням користувачам усіх своїх можливостей (включаючи SSL), а для окремих індивідуальних проєктів пропонуються різні платні тарифні плани. 21 вересня 2011 року кількість користувачів стала більшою за мільйон.
rdf:langString GitHub是一个在线软件源代码托管服务平台,使用Git作为版本控制软件,由开发者、和汤姆·普雷斯顿·沃纳使用Ruby on Rails编写而成。在2018年,GitHub被微软公司收购。 GitHub同时提供付费账户和免费账户。这两种账户都可以建立公开或私有的代码仓库,但付费用户拥有更多功能。根据在2009年的Git用户调查,GitHub是最流行的Git存取站点。除了允许个人和组织建立和存取保管中的代码以外,它也提供了一些方便社会化共同软件开发的功能,即一般人口中的社群功能,包括允许用户追蹤其他用户、组织、软件库的动态,对软件代码的改动和bug提出评论等。GitHub也提供了图表功能,用于概觀显示开发者们怎样在代码库上工作以及软件的开发活跃程度。 截至2022年6月,GitHub已经有超过5700万注册用户和1.9亿代码库(包括至少2800万开源代码库),事实上已经成为了世界上最大的代码托管网站和开源社区。
rdf:langString Yes
xsd:nonNegativeInteger 85750
<usDollar> 200.0

data from the linked data cloud