First Secretary of State

http://dbpedia.org/resource/First_Secretary_of_State an entity of type: WikicatCurrentMinisterialOfficesInTheUnitedKingdom

سكرتير الدولة الأول هو لقب شرفي يستخدم من قبل حكومة المملكة المتحدة. اللقب يمثل الاقدمية على جميع السكرتيرين الاخرين للدولة. لا يوجد لديه صلاحيات محددة أو سلطة المرتبطة به أبعد من ذلك من أي وزير - سكرتير آخر من الدولة. لا يتم ايتخدام اللقب دائما، ولذلك سبق وان كانت هناك فترات لا يوجد فيها حامل للقب، وأكثر فترة كانت 25 سنة بين سنة 1970 وسنة 1955. الآن حامل اللقب هو دومينيك راب. rdf:langString
The First Secretary of State is an office that is sometimes held by a minister of the Crown in the Government of the United Kingdom. The office indicates seniority, including over all other Secretaries of State. The office is not always in use, so there have sometimes been extended gaps between successive holders. The office is currently vacant, having most recently been held by Dominic Raab between July 2019 and September 2021. rdf:langString
Primer Secretario de Estado es un título honorífico, que ocasionalmente se ha utilizado dentro del Gabinete del Reino Unido. Este título sitúa a la persona que lo ostenta como el secretario de Estado de mayor rango de entre los miembros del Gabinete. No obstante, no ejerce más poder que cualquiera de los otros miembros. rdf:langString
Le Premier secrétaire d'État (en anglais, First Secretary of State) est un titre occasionnellement utilisé au sein du gouvernement britannique, dont la fonction est purement honorifique. Il est au-dessus de tous les secrétaires d’État (Secretaries of State), mais n'a aucun pouvoir ou autorité par lui-même. À l'origine, le titre est créé comme une alternative au titre de vice-Premier ministre (Deputy Prime Minister), auquel certains s'opposent pour des raisons constitutionnelles. rdf:langString
Il Primo Segretario di Stato (First Secretary of State in inglese) è un titolo d'onore riservato a un membro del Governo del Regno Unito. Questa funzione può essere descritto come un esempio di primus inter pares considerato che il Primo Segretario di Stato sta al di sopra degli altri Secretaries of State. L'attuale Primo Segretario di Stato è . rdf:langString
筆頭国務大臣(ひっとうこくむだいじん 英語: First secretary of state)は、イギリスの内閣における役職の一つ。常勤ではなく時に応じて任命される名誉職で、副首相に準ずる地位である。役職名は「筆頭」だが、特に他の国務大臣と比べて特別な権限が与えられているわけではない。 rdf:langString
Primeiro Secretário de Estado é um cargo honorífico do Governo do Reino Unido que implica a soberania sobre todos os demais secretários de Estado, porém sem poderes constitucionais. Este título foi criado como um alternativa ao uso do título "Vice-Primeiro-ministro", que estava em atrito com a Constituição britânica ao carregar uma certa expectativa de que haveria uma linhagem de sucessão direta ao Primeiro-ministro. rdf:langString
首席大臣(英語:First Secretary of State),為英國政府中的一個榮譽頭銜,意味其擔任者比所有內閣大臣高級,但該職務並沒有明確職務。若是副首相從缺,此職位實際上履行副首相的職務及成為英國政府中第二把交椅,但首席大臣及副首相一職均不能保證當首相不能履行職務或辭職時能夠自動繼任首相一職。若是首席大臣同樣從缺,則通常以財政大臣作為政府中事實上第二把交椅;然而在文翠珊政府中,內閣辦公室部長李達德的地位比財相夏文達來得高。 此頭銜並非經常使用,故每一任之間可能有很長的空缺。1970年至1995年間,連續25年沒有人出任首席大臣。2017年12月20日,時任首席大臣祈達文因性騷擾指控而辭職,之後此職位一直從缺,直到2019年7月24日鮑里斯·約翰遜出任首相後任命藍韜文擔任此職。 rdf:langString
Перший міністр (англ. First Secretary of State) — почесна посада, яка іноді використовується в уряді Сполученого Королівства. Посада, яка передбачає перевагу над усіма іншими міністрами, не має конкретних повноважень. Нині посада не використовується, останнім першим міністром був Домінік Рааб, який був призначений прем'єр-міністром Борисом Джонсоном на додаток до його призначення міністром закордонних справ після загальних виборів 2019 року. rdf:langString
First Secretary of State ist ein Titel eines Amtsinhabers des Vereinigten Königreichs. Er impliziert ein höheres Dienstalter gegenüber den anderen Secretaries of State mit Kabinettsrang, hat aber keine größeren Befugnisse. Ist kein Vize-Premierminister ernannt, nimmt er de facto den zweiten Rang in der Regierung ein. Keiner der beiden Posten berechtigt aber zur Nachfolge als Premierminister. Ist kein First Secretary of State ernannt, vertritt gewöhnlich der Schatzkanzler den Premierminister. rdf:langString
First Secretary of State is een eretitel die af en toe wordt gebruikt in de uitvoerende macht van de Britse overheid. De functie kan het beste worden gezien als een primus inter pares onder de ministers (Engels: Secretaries of State) in het kabinet, maar er zijn geen specifieke bevoegdheden of autoriteit aan verbonden dan die van een andere ministers. Wanneer er geen vicepremier wordt benoemd, functioneert de First Secretary of State als een de facto vicepremier. Indien er zowel geen vicepremier of First Secretary of State wordt benoemd, wordt de minister van Financiën meestal als de de facto tweede hoogste functionaris in het kabinet gezien zoals in het kabinet-Thatcher I met Geoffrey Howe en het kabinet-Major I met Norman Lamont. In het kabinet-Major II en kabinet-Blair III droegen de vi rdf:langString
rdf:langString سكرتير الدولة الأول
rdf:langString First Secretary of State
rdf:langString First Secretary of State
rdf:langString Primer Secretario de Estado
rdf:langString Premier secrétaire d'État
rdf:langString Primo Segretario di Stato
rdf:langString 筆頭国務大臣
rdf:langString First Secretary of State
rdf:langString Primeiro Secretário de Estado
rdf:langString Перший міністр
rdf:langString 首席大臣
xsd:integer 970022
xsd:integer 1123263069
rdf:langString No fixed term
rdf:langString Vacant
xsd:date 1962-07-13
rdf:langString Royal Coat of Arms of the United Kingdom .svg
rdf:langString None, may use Grace and favour residences
rdf:langString سكرتير الدولة الأول هو لقب شرفي يستخدم من قبل حكومة المملكة المتحدة. اللقب يمثل الاقدمية على جميع السكرتيرين الاخرين للدولة. لا يوجد لديه صلاحيات محددة أو سلطة المرتبطة به أبعد من ذلك من أي وزير - سكرتير آخر من الدولة. لا يتم ايتخدام اللقب دائما، ولذلك سبق وان كانت هناك فترات لا يوجد فيها حامل للقب، وأكثر فترة كانت 25 سنة بين سنة 1970 وسنة 1955. الآن حامل اللقب هو دومينيك راب.
rdf:langString First Secretary of State ist ein Titel eines Amtsinhabers des Vereinigten Königreichs. Er impliziert ein höheres Dienstalter gegenüber den anderen Secretaries of State mit Kabinettsrang, hat aber keine größeren Befugnisse. Ist kein Vize-Premierminister ernannt, nimmt er de facto den zweiten Rang in der Regierung ein. Keiner der beiden Posten berechtigt aber zur Nachfolge als Premierminister. Ist kein First Secretary of State ernannt, vertritt gewöhnlich der Schatzkanzler den Premierminister. Das Amt ist nicht ständig besetzt. So war der Posten zwischen 1970 und 1995 25 Jahre nicht besetzt. Ebenso ist das Amt seit dem 15. September 2021 unbesetzt.
rdf:langString The First Secretary of State is an office that is sometimes held by a minister of the Crown in the Government of the United Kingdom. The office indicates seniority, including over all other Secretaries of State. The office is not always in use, so there have sometimes been extended gaps between successive holders. The office is currently vacant, having most recently been held by Dominic Raab between July 2019 and September 2021.
rdf:langString Primer Secretario de Estado es un título honorífico, que ocasionalmente se ha utilizado dentro del Gabinete del Reino Unido. Este título sitúa a la persona que lo ostenta como el secretario de Estado de mayor rango de entre los miembros del Gabinete. No obstante, no ejerce más poder que cualquiera de los otros miembros.
rdf:langString Le Premier secrétaire d'État (en anglais, First Secretary of State) est un titre occasionnellement utilisé au sein du gouvernement britannique, dont la fonction est purement honorifique. Il est au-dessus de tous les secrétaires d’État (Secretaries of State), mais n'a aucun pouvoir ou autorité par lui-même. À l'origine, le titre est créé comme une alternative au titre de vice-Premier ministre (Deputy Prime Minister), auquel certains s'opposent pour des raisons constitutionnelles.
rdf:langString Il Primo Segretario di Stato (First Secretary of State in inglese) è un titolo d'onore riservato a un membro del Governo del Regno Unito. Questa funzione può essere descritto come un esempio di primus inter pares considerato che il Primo Segretario di Stato sta al di sopra degli altri Secretaries of State. L'attuale Primo Segretario di Stato è .
rdf:langString 筆頭国務大臣(ひっとうこくむだいじん 英語: First secretary of state)は、イギリスの内閣における役職の一つ。常勤ではなく時に応じて任命される名誉職で、副首相に準ずる地位である。役職名は「筆頭」だが、特に他の国務大臣と比べて特別な権限が与えられているわけではない。
rdf:langString First Secretary of State is een eretitel die af en toe wordt gebruikt in de uitvoerende macht van de Britse overheid. De functie kan het beste worden gezien als een primus inter pares onder de ministers (Engels: Secretaries of State) in het kabinet, maar er zijn geen specifieke bevoegdheden of autoriteit aan verbonden dan die van een andere ministers. Wanneer er geen vicepremier wordt benoemd, functioneert de First Secretary of State als een de facto vicepremier. Indien er zowel geen vicepremier of First Secretary of State wordt benoemd, wordt de minister van Financiën meestal als de de facto tweede hoogste functionaris in het kabinet gezien zoals in het kabinet-Thatcher I met Geoffrey Howe en het kabinet-Major I met Norman Lamont. In het kabinet-Major II en kabinet-Blair III droegen de vicepremiers de titel van First Secretary of State ondanks ze niet aan het hoofd stonden van een ministerie. Sinds het gebruik van de titels van First Secretary of State en vicepremier is het maar één keer voorgekomen dat ze niet door dezelfde persoon werden gehouden in hetzelfde kabinet, in het kabinet-Cameron I was Nick Clegg vicepremier en William Hague First Secretary of State. De laatste First Secretary of State was in het kabinet-Johnson II (2019–2022), de minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.
rdf:langString Primeiro Secretário de Estado é um cargo honorífico do Governo do Reino Unido que implica a soberania sobre todos os demais secretários de Estado, porém sem poderes constitucionais. Este título foi criado como um alternativa ao uso do título "Vice-Primeiro-ministro", que estava em atrito com a Constituição britânica ao carregar uma certa expectativa de que haveria uma linhagem de sucessão direta ao Primeiro-ministro.
rdf:langString 首席大臣(英語:First Secretary of State),為英國政府中的一個榮譽頭銜,意味其擔任者比所有內閣大臣高級,但該職務並沒有明確職務。若是副首相從缺,此職位實際上履行副首相的職務及成為英國政府中第二把交椅,但首席大臣及副首相一職均不能保證當首相不能履行職務或辭職時能夠自動繼任首相一職。若是首席大臣同樣從缺,則通常以財政大臣作為政府中事實上第二把交椅;然而在文翠珊政府中,內閣辦公室部長李達德的地位比財相夏文達來得高。 此頭銜並非經常使用,故每一任之間可能有很長的空缺。1970年至1995年間,連續25年沒有人出任首席大臣。2017年12月20日,時任首席大臣祈達文因性騷擾指控而辭職,之後此職位一直從缺,直到2019年7月24日鮑里斯·約翰遜出任首相後任命藍韜文擔任此職。
rdf:langString Перший міністр (англ. First Secretary of State) — почесна посада, яка іноді використовується в уряді Сполученого Королівства. Посада, яка передбачає перевагу над усіма іншими міністрами, не має конкретних повноважень. Нині посада не використовується, останнім першим міністром був Домінік Рааб, який був призначений прем'єр-міністром Борисом Джонсоном на додаток до його призначення міністром закордонних справ після загальних виборів 2019 року.
rdf:langString The King
xsd:date 2021-09-15
rdf:langString Royal Arms of His Majesty's Government
rdf:langString First Secretary of State
rdf:langString
rdf:langString £153,022 per annum
xsd:nonNegativeInteger 19133

data from the linked data cloud