Economic ideology

http://dbpedia.org/resource/Economic_ideology an entity of type: Abstraction100002137

经济意识形态(Economic ideology)是形成关于经济应该如何运行的意识形态基础的一组观点。它与经济理论的区别在于它的方法是规范性的,而不仅仅是解释性的,而经济理论的目的是创建准确的解释模型来描述经济目前如何运作。然而,两者密切相关,因为潜在的经济意识形态会影响分析中采用的方法和理论。诺贝尔经济学奖获得者的不同意识形态和方法论说明了这种相互关系。 辨别一种意识形态是否可以归类为经济意识形态的一个好方法是询问它是否固有地采取了具体而详细的经济立场。 此外,经济意识形态不同于它所支持的经济制度,例如资本主义。解释经济制度的实证经济学不同于提倡经济制度的规范经济学。经济意识形态理论解释其发生、演变以及与经济的关系。 rdf:langString
الأيديولوجية الاقتصادية تختلف عن النظرية الاقتصادية في كونها معيارية وليست مجرد تفسيرية في نهجها. تعبر عن وجهة النظر حول الطريقة التي يجب أن يعمل بها الاقتصاد وإلى أي حد، حيث أن الهدف من النظريات الاقتصادية هو إنشاء نماذج توضيحية دقيقة. ومع ذلك، فإن الاثنين مترابطان بشكل وثيق حيث تؤثر الأيديولوجية الاقتصادية الأساسية على المنهجية والنظرية المستخدمة في التحليل. الأيديولوجية والمنهجية المتنوعة لـ 74 من الفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد تتحدث عن هذا الترابط. rdf:langString
An economic ideology is a set of views forming the basis of an ideology on how the economy should run. It differentiates itself from economic theory in being normative rather than just explanatory in its approach, whereas the aim of economic theories is to create accurate explanatory models to describe how an economy currently functions. However, the two are closely interrelated, as underlying economic ideology influences the methodology and theory employed in analysis. The diverse ideology and methodology of the 74 Nobel laureates in economics speaks to such interrelation. rdf:langString
Una ideología económica se distingue de la teoría económica por ser normativa, en lugar de sólo explicativa en su abordaje. Ella expresa una perspectiva sobre la forma como una economía debería funcionar y con cuál fin, considerando que el objetivo de las teorías económicas es crear modelos económicos explicativos adecuados. Sin embargo teorías e ideologías se relacionan.​ rdf:langString
Uma ideologia econômica (português brasileiro) ou ideologia económica (português europeu) distingue-se da teoria econômica ao ser normativa ao invés de apenas explicativa em sua abordagem. Ela expressa uma perspectiva sobre a forma como uma economia deveria funcionar e com qual fim, considerando que o objetivo das teorias econômicas é criar modelos explicativos acurados. No entanto os dois são intimamente inter-relacionados. rdf:langString
Ekonomiska ideologier definieras som moraliska ställningstaganden om hur ekonomier bör vara strukturerade (bland annat - privat eller offentligt) till skillnad från i ekonomisk teori som tittar på hur ekonomin fungerar (bland annat analyser av produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster). Vissa ekonomiska teorier stödjer respektive utesluter vissa ekonomiska ideologier. En person som förespråkar på keynesiansk ekonomisk teori kommer sannolikt inte stödja en libertariansk ideologi. rdf:langString
rdf:langString أيدولوجيا اقتصادية
rdf:langString Filosofía económica
rdf:langString Economic ideology
rdf:langString Ideologia econômica
rdf:langString Ekonomiska ideologier
rdf:langString 经济意识形态
xsd:integer 12083679
xsd:integer 1123105244
rdf:langString Gombert
xsd:integer 8
xsd:integer 2009
rdf:langString Sejersted
xsd:integer 2011
rdf:langString الأيديولوجية الاقتصادية تختلف عن النظرية الاقتصادية في كونها معيارية وليست مجرد تفسيرية في نهجها. تعبر عن وجهة النظر حول الطريقة التي يجب أن يعمل بها الاقتصاد وإلى أي حد، حيث أن الهدف من النظريات الاقتصادية هو إنشاء نماذج توضيحية دقيقة. ومع ذلك، فإن الاثنين مترابطان بشكل وثيق حيث تؤثر الأيديولوجية الاقتصادية الأساسية على المنهجية والنظرية المستخدمة في التحليل. الأيديولوجية والمنهجية المتنوعة لـ 74 من الفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد تتحدث عن هذا الترابط. من الطرق الجيدة للتعرف على ما إذا كان يمكن تصنيف أيديولوجيا معينة على أنها أيديولوجيا اقتصادية هو الاستفسار عما إذا كان ذلك بطبيعته يأخذ وجهة نظر اقتصادية محددة ومفصلة. أيضاً، تختلف الأيديولوجية الاقتصادية عن النظام الاقتصادي الذي تدعمه، مثل الأيديولوجية الرأسمالية، إلى حد أن تفسير النظام الاقتصادي (الاقتصاد الإيجابي) يختلف عن الدعوة إليه (الاقتصاد المعياري). تشرح نظرية الأيديولوجية الاقتصادية حدوثها وتطورها وعلاقتها بالاقتصاد.
rdf:langString An economic ideology is a set of views forming the basis of an ideology on how the economy should run. It differentiates itself from economic theory in being normative rather than just explanatory in its approach, whereas the aim of economic theories is to create accurate explanatory models to describe how an economy currently functions. However, the two are closely interrelated, as underlying economic ideology influences the methodology and theory employed in analysis. The diverse ideology and methodology of the 74 Nobel laureates in economics speaks to such interrelation. A good way of discerning whether an ideology can be classified an economic ideology is to ask if it inherently takes a specific and detailed economic standpoint. Furthermore, economic ideology is distinct from an economic system that it supports, such as capitalism, to the extent that explaining an economic system (positive economics) is distinct from advocating it (normative economics). The theory of economic ideology explains its occurrence, evolution, and relation to an economy.
rdf:langString Una ideología económica se distingue de la teoría económica por ser normativa, en lugar de sólo explicativa en su abordaje. Ella expresa una perspectiva sobre la forma como una economía debería funcionar y con cuál fin, considerando que el objetivo de las teorías económicas es crear modelos económicos explicativos adecuados. Sin embargo teorías e ideologías se relacionan.​ Una buena forma de distinguir si una ideología puede ser clasificada como una ideología económica es cuestionar si ella adopta inherentemente un punto de vista económico específico y detallado. Por ejemplo, no se puede decir que el anarquismo es una ideología económica, pues hay, de entre otros, el anarcocapitalismo de un lado y el anarcocomunismo de otro, como subcategorías que pueden entenderse como ideología económica. Además, la ideología económica es distinta del sistema económico al que apoya, en la medida en que explicar un sistema económico (economía positiva) es distinto de defenderlo (economía normativa).​ La teoría de la ideología económica explica su aparición, evolución y relación con una economía.​
rdf:langString Uma ideologia econômica (português brasileiro) ou ideologia económica (português europeu) distingue-se da teoria econômica ao ser normativa ao invés de apenas explicativa em sua abordagem. Ela expressa uma perspectiva sobre a forma como uma economia deveria funcionar e com qual fim, considerando que o objetivo das teorias econômicas é criar modelos explicativos acurados. No entanto os dois são intimamente inter-relacionados. Uma boa forma de distinguir se uma ideologia pode ser classificada como uma ideologia econômica é se questionar se ela adota inerentemente um ponto de vista econômico específico e detalhado. Por exemplo, não se pode dizer que o anarquismo é uma ideologia econômica, pois há, dentre outros, o anarcocapitalismo de um lado e o anarcocomunismo de outro, como subcategorias, que podem se encaixar como ideologia econômica. Além disso, a ideologia econômica é distinta de um sistema econômico que o apoia, tais como uma ideologia capitalista, na medida em que explicar um sistema econômico (economia positiva) é diferente de defendê-lo (economia normativa). A teoria da ideologia econômica explica sua ocorrência, evolução e relação à uma economia
rdf:langString Ekonomiska ideologier definieras som moraliska ställningstaganden om hur ekonomier bör vara strukturerade (bland annat - privat eller offentligt) till skillnad från i ekonomisk teori som tittar på hur ekonomin fungerar (bland annat analyser av produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster). Vissa ekonomiska teorier stödjer respektive utesluter vissa ekonomiska ideologier. En person som förespråkar på keynesiansk ekonomisk teori kommer sannolikt inte stödja en libertariansk ideologi. Ekonomiska ideologier är ekonomiska system som förespråkas inom exempelvis kapitalismen och socialismen. De bakomliggande teorierna inom en ekonomisk ideologi förklarar dess förekomst, utveckling och förhållande till ekonomin, exempelvis socialism differentierade variationer från statligt ägande till marknadssocialistiska lösningar.
rdf:langString 经济意识形态(Economic ideology)是形成关于经济应该如何运行的意识形态基础的一组观点。它与经济理论的区别在于它的方法是规范性的,而不仅仅是解释性的,而经济理论的目的是创建准确的解释模型来描述经济目前如何运作。然而,两者密切相关,因为潜在的经济意识形态会影响分析中采用的方法和理论。诺贝尔经济学奖获得者的不同意识形态和方法论说明了这种相互关系。 辨别一种意识形态是否可以归类为经济意识形态的一个好方法是询问它是否固有地采取了具体而详细的经济立场。 此外,经济意识形态不同于它所支持的经济制度,例如资本主义。解释经济制度的实证经济学不同于提倡经济制度的规范经济学。经济意识形态理论解释其发生、演变以及与经济的关系。
xsd:nonNegativeInteger 36387

data from the linked data cloud