Committee

http://dbpedia.org/resource/Committee an entity of type: Thing

Komise archaičtěji též komitét, je , na který jsou převedeny některé rozhodovací či administrativní pravomoci nebo který má poradní funkci. Některé[kdo?] komise mají striktně vymezený obor působnosti a omezenou dobu existence, jiné komise fungují dlouhodobě či trvale.[zdroj?!] rdf:langString
Komitato estas grupo de homoj, elektita de pli granda organo aŭ komunumo por gvidaj, efektivigaj aŭ decidaj taskoj. En Esperanto oni celas sub "komitato" kutime la Komitaton de Universala Esperanto-Asocio, eble ankaŭ tiun de TEJO, dum ĉe aliaj organizoj tio malsamas, ekzemple ĉe SAT oni parolas pri . rdf:langString
A committee or commission is a body of one or more persons subordinate to a deliberative assembly. A committee is not itself considered to be a form of assembly. Usually, the assembly sends matters into a committee as a way to explore them more fully than would be possible if the assembly itself were considering them. Committees may have different functions and their types of work differ depending on the type of the organization and its needs. A member of a legislature may be delegated a committee assignment, which gives them the right to serve on a certain committee. rdf:langString
委員会(いいんかい、英: committee、commission、board)は、複数の委員からなる合議制の機関を指す。委員とは、機関・団体から選任されて、議論や権限執行を委任された自然人を指す。 rdf:langString
위원회(委員會, 합의제 행정기관, Committee, Commission)는 단독제·독임형 조직에 대응하는 조직으로서 민주적 결정과 조정을 촉진시키기 위해 복수의 구성원으로 구성되는 합의제 행정기관이다. 19세기 말 미국의 독립규제위원회가 그 전형적 형태이다. rdf:langString
Komitet (fr. comité, ang. commitee) – grupa osób, działająca w imieniu szerszego zespołu i powstała drogą wyboru, wyznaczenia lub też samorzutnie. rdf:langString
Комітет — орган державного або громадського управління, створений для керування певною суспільною діяльністю (комітет як колегіальний орган) або для проведення спеціальних заходів (комітет як орган державного управління). Комітет як орган державного управління, створений (урядом) для проведення спеціальних заходів, — часто синонім слову «комісія», як колегіальний орган — «рада». rdf:langString
اللجنة (أو "المفوضية") هو نوع من جمعيات التداول الصغيرة التي تهدف عادةً إلى البقاء خاضعة للجنة أخرى، جمعية تداول أكبر - والتي تم تنظيمها بحيث عندما يحتاج عمل اللجنة إجراء تصويت جميع أعضائها الذين يحق لهم التصويت، يطلق عليها اسم "اللجنة الشاملة. وتؤدي اللجان غالبًا عددًا من الوظائف المختلفة: rdf:langString
Un comitè (o "comissió") és un tipus d'assemblea deliberant que normalment pretén estar subordinada a una altra de més gran; si l'acció del comitè requereix el vot per part de tots els seus membres titulars és anomenada Comitè de la totalitat. Els comitès tenen diverses funcions: rdf:langString
Un comité o comisión es un órgano directivo de un partido político o de una de sus secciones, órgano representativo de los trabajadores de una compañía o centro de trabajo para la defensa de sus intereses. Las organizaciones por Comité consisten en asignar los diversos asuntos de la administración a un cuerpo de personas que se reúne y se responsabiliza para discutir y tomar decisiones en común sobre problemas que se le encomiende.​ Los comités se clasifican en: rdf:langString
Un comitato (dall'inglese committee, attraverso il francese comité, riconducibile al participio passato del verbo latino committĕre, 'affidare') è l'attributo dato ad uffici ed organi collegiali con funzioni per lo più deliberative o esecutive. rdf:langString
Een comité is een groep personen die zich samen inzetten voor een bepaalde taak of een bepaald doel. Voorbeelden van comités zijn actiecomités, buurtcomités en herdenkingscomités. Een comité wordt meestal gevormd als een grote groep mensen samen iets wil bereiken, maar zich realiseren dat het niet werkbaar is om direct met heel veel mensen tegelijk aan de slag te gaan. Dan wordt er een kleinere groep personen aangewezen die samen het comité vormen en voor de hele gemeenschap de praktische zaken moet gaan regelen. rdf:langString
Comitê (português brasileiro) ou comité (português europeu) é um grupo de pessoas destacadas de um grupo maior (como um partido ou uma associação), geralmente com poderes deliberativos ou executivos, ou seja, com força para tomar decisões em nome dos demais. Diretórios ou Comitês são figuras de organização comuns em entidades de cunho político, como partidos, governos, parlamentos, sindicatos, movimentos sociais, nos quais o poder de decisão é delegado a um grupo que representa os interesses da coletividade, em vez de ser entregue a um único indivíduo. rdf:langString
En kommitté är en grupp inom en organisation, förvaltning eller beslutande organ som sammansatts för att handha vissa frågor. Kommittéer kan ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara mer eller mindre permanenta grupperingar. rdf:langString
rdf:langString Committee
rdf:langString لجنة
rdf:langString Comitè
rdf:langString Komise
rdf:langString Komitato
rdf:langString Comité
rdf:langString Comitato (collegio)
rdf:langString 委員会
rdf:langString 위원회
rdf:langString Comité
rdf:langString Komitet
rdf:langString Comitê
rdf:langString Комитет
rdf:langString Kommitté
rdf:langString Комітет
rdf:langString 委員會
rdf:langString Commit
rdf:langString Discharge a committee
xsd:integer 158196
xsd:integer 1107989334
rdf:langString Majority
rdf:langString B
rdf:langString S
rdf:langString اللجنة (أو "المفوضية") هو نوع من جمعيات التداول الصغيرة التي تهدف عادةً إلى البقاء خاضعة للجنة أخرى، جمعية تداول أكبر - والتي تم تنظيمها بحيث عندما يحتاج عمل اللجنة إجراء تصويت جميع أعضائها الذين يحق لهم التصويت، يطلق عليها اسم "اللجنة الشاملة. وتؤدي اللجان غالبًا عددًا من الوظائف المختلفة: * الحوكمة: في المنظمات التي تعتبر كبيرة جدًا لتستوعب مشاركة جميع الأعضاء في القرارات التي تؤثر في المنظمة ككل، وحينئذٍ تمنح إحدى اللجان (مثل مجلس الإدارة أو «اللجنة التنفيذية») سلطة اتخاذ القرارات أو إنفاق الأموال أو تنفيذ الأفعال. وقد تكون بعض أو كل تلك السلطات محدودة أو مطلقة لتحقيق الفعالية. فبالنسبة لمثال الحالة الأخيرة، يمكن لمجلس الإدارة أن يبرم بصورة متكررة قودًا ملزمة واتخاذ القرارات التي لا يمكن سحبها أو إلغاؤها بموجب القانون بمجرد اتخاذها أو تنفيذها. * التنسيق: قد يجتمع الأفراد من مختلف أقسام المؤسسة (مثل كبار نواب المديرين) اجتماعات دورية لمناقشة التطورات في المجالات المختلفة واستعراض المشروعات التي تتجاوز الحدود المؤسسية والتباحث حول الخيارات المستقبلية، وما إلى ذلك. وحيثما تكون هناك لجنة كبيرة، فمن الشائع أن تنبثق منها لجان أصغر تنهض بوظائف أكثر تخصصًا - فمثلاً، يوجد في مجالس الإدارة في الشركات الكبيرة لجنة مراجعة (مستمرة) ولجنة مالية ولجنة تعويضات إلخ. وعادة ما تنظم أعمال المؤتمرات الأكاديمية الكبيرة من خلال لجنة تنسيق تنبثق من الجهاز المهني ذي الصلة. * البحث والتوصية: تتشكل تلك اللجان غالبًا لتنفيذ الأبحاث وتقديم التوصيات حول المشروع أو التغيير المحتمل أو المخطط. فمثلاً قد تشكل إحدى المؤسسات، عندما تنظر في تنفيذ استثمار رأسمال كبير، لجنة عمل مؤقتة تضم أشخاصًا عدة لمراجعة الخيارات وتقديم التوصيات للإدارة العليا أو مجلس الإدارة. وعادة ما تُحل تلك اللجان بعد إصدار التوصيات (عادة ما تقدم التوصيات في شكل تقرير نهائي). * التصنيف: كوسيلة من وسائل العلاقات العامة بإرسال المسائل الحساسة أو غير الملائمة أو غير ذات الصلة إلى اللجان، فتتغاضى المؤسسات عنها أو توقفها أو تنكرها دون إعلان سياسة رسمية للتنفيذ أو التجاهل.
rdf:langString Un comitè (o "comissió") és un tipus d'assemblea deliberant que normalment pretén estar subordinada a una altra de més gran; si l'acció del comitè requereix el vot per part de tots els seus membres titulars és anomenada Comitè de la totalitat. Els comitès tenen diverses funcions: * Govern: en organitzacions considerades massa grans perquè tots els seus membres participin en les decisions que afecten la totalitat de l'organització, es forma un comitè (comun "comitè executiu") amb poders com els de fer despesa econòmica o prendre determinades accions. Pot estar limitat o sense limitar. * Coordinació: els individus de diferents parts d'una organització (per exemple, tots elsviceprsidents senior) es poden reunir regularment per debatre qüestions. Hi pot haver grans comitès i petits comitès amb funcions especialitzades. * Recerca i recomanacions: els comites sovint es formen per fer recerca i recomanacions en plans, projectes i canvis potencials. Normalment després es dissolen * Gestió de projectes: (Project management) encara que es considera una gestió pobra donar responsabilitats operatives a un comitè, tal cosa no és desconeguda.
rdf:langString Komise archaičtěji též komitét, je , na který jsou převedeny některé rozhodovací či administrativní pravomoci nebo který má poradní funkci. Některé[kdo?] komise mají striktně vymezený obor působnosti a omezenou dobu existence, jiné komise fungují dlouhodobě či trvale.[zdroj?!]
rdf:langString Komitato estas grupo de homoj, elektita de pli granda organo aŭ komunumo por gvidaj, efektivigaj aŭ decidaj taskoj. En Esperanto oni celas sub "komitato" kutime la Komitaton de Universala Esperanto-Asocio, eble ankaŭ tiun de TEJO, dum ĉe aliaj organizoj tio malsamas, ekzemple ĉe SAT oni parolas pri .
rdf:langString A committee or commission is a body of one or more persons subordinate to a deliberative assembly. A committee is not itself considered to be a form of assembly. Usually, the assembly sends matters into a committee as a way to explore them more fully than would be possible if the assembly itself were considering them. Committees may have different functions and their types of work differ depending on the type of the organization and its needs. A member of a legislature may be delegated a committee assignment, which gives them the right to serve on a certain committee.
rdf:langString Un comité o comisión es un órgano directivo de un partido político o de una de sus secciones, órgano representativo de los trabajadores de una compañía o centro de trabajo para la defensa de sus intereses. Las organizaciones por Comité consisten en asignar los diversos asuntos de la administración a un cuerpo de personas que se reúne y se responsabiliza para discutir y tomar decisiones en común sobre problemas que se le encomiende.​ Los comités se clasifican en: * Directivo: Representa a los accionistas de una empresa, su trabajo es deliberar y resolver los asuntos que surgen en la organización. * Ejecutivo: Lo nombra el comité directivo para que dirija los acuerdos que ellos toman en la organización. * De vigilancia: Lo presenta personal de confianza cuya función es inspeccionar las labores de los empleados de la empresa. * Consultivo: Está compuesto por especialistas, que emiten dictámenes sobre problemas que les son consultados.
rdf:langString 委員会(いいんかい、英: committee、commission、board)は、複数の委員からなる合議制の機関を指す。委員とは、機関・団体から選任されて、議論や権限執行を委任された自然人を指す。
rdf:langString 위원회(委員會, 합의제 행정기관, Committee, Commission)는 단독제·독임형 조직에 대응하는 조직으로서 민주적 결정과 조정을 촉진시키기 위해 복수의 구성원으로 구성되는 합의제 행정기관이다. 19세기 말 미국의 독립규제위원회가 그 전형적 형태이다.
rdf:langString Een comité is een groep personen die zich samen inzetten voor een bepaalde taak of een bepaald doel. Voorbeelden van comités zijn actiecomités, buurtcomités en herdenkingscomités. Een comité wordt meestal gevormd als een grote groep mensen samen iets wil bereiken, maar zich realiseren dat het niet werkbaar is om direct met heel veel mensen tegelijk aan de slag te gaan. Dan wordt er een kleinere groep personen aangewezen die samen het comité vormen en voor de hele gemeenschap de praktische zaken moet gaan regelen. Veel comités zijn opgericht om aandacht te vragen voor een bepaalde zaak of met een politieke doelstelling. Andere comités zijn bijvoorbeeld gericht op het organiseren van een evenement. Een comité van aanbeveling zet zich in om voor ideële organisaties voorwerk te doen bij het vergaren van steun. Sommige politieke partijen kennen een Centraal Comité om de activiteiten van de partij te organiseren en te leiden. Deze zijn vooral bekend van verscheidene communistische partijen. In 1894 werd het Internationaal Olympisch Comité opgericht, dat tot doel had de uit de oudheid bekende Olympische Spelen nieuw leven in te blazen. Ook de in navolging daarvan opgerichte nationale olympische organisaties worden 'comité' genoemd, zoals het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, dat in 1906 werd opgericht.
rdf:langString Un comitato (dall'inglese committee, attraverso il francese comité, riconducibile al participio passato del verbo latino committĕre, 'affidare') è l'attributo dato ad uffici ed organi collegiali con funzioni per lo più deliberative o esecutive. Spesso gli organi ed uffici così denominati sono permanenti ed hanno competenza generale, mentre la denominazione di commissione tende ad essere attribuita a collegi temporanei o costituiti per trattare questioni specifiche. Inoltre, i comitati sono solitamente di dimensioni ristrette, mentre le denominazioni di consiglio e, soprattutto, assemblea tendono ad essere attribuite a collegi più ampi. È sovente denominato comitato esecutivo il collegio costituito da una parte dei membri di un collegio più ampio, con il compito di curare l'esecuzione delle sue deliberazioni ed esercitare i poteri da esso delegati. Se, invece, il collegio ristretto esercita tutti i poteri del collegio più ampio tra una seduta e l'altra del medesimo, è solitamente denominato comitato permanente.
rdf:langString Komitet (fr. comité, ang. commitee) – grupa osób, działająca w imieniu szerszego zespołu i powstała drogą wyboru, wyznaczenia lub też samorzutnie.
rdf:langString Comitê (português brasileiro) ou comité (português europeu) é um grupo de pessoas destacadas de um grupo maior (como um partido ou uma associação), geralmente com poderes deliberativos ou executivos, ou seja, com força para tomar decisões em nome dos demais. Diretórios ou Comitês são figuras de organização comuns em entidades de cunho político, como partidos, governos, parlamentos, sindicatos, movimentos sociais, nos quais o poder de decisão é delegado a um grupo que representa os interesses da coletividade, em vez de ser entregue a um único indivíduo. No Brasil, esse colegiado é mais conhecido como Diretório(s) ou "Cúpula(s) (parte mais alta de uma Igreja)", sendo a unidade deliberativa mais importante de decisões sob qualquer aspecto, dentro de uma organização, ou partido como exemplo simples temos o papel do Supremo Tribunal Federal(STF), frente aos demais Tribunais brasileiros, sendo portanto a necessária Convergência deliberativa de toda uma organização, como se fosse a cabeça com relação a todo o corpo, inclusive para assuntos problemáticos do Congresso Nacional e de Governo. A ideia de comitê, diretório ou Cúpula difere de uma comissão, mais próprio seria de "Super-comissão", como é tratado nos Estados Unidos da América, porque, enquanto esta trata de assuntos e temas específicos e normalmente tem existência por tempo predeterminado, o comitê é um órgão permanente e trabalha gerenciando diversos temas. Também difere de conselho por ser, de natureza, um destacamento relativamente pequeno partindo de um grupo maior (o que o conselho não precisa ser necessariamente). Um comitê também pode ser um grupo de sábios e notórios especialistas, convocado por uma autoridade maior (como um governo), para tratar de uma questão determinada e impor ou propor soluções para um Projeto, de grande importância Nacional, sempre se referindo a grandiosidade de uma organização departamental. O nome é adaptação do francês comité que, por sua vez, deriva do latim comites e comes(Cume, Cúpola, parte mais alta, como a chamada Gávea de um Navio), que indicava os companheiros de um líder militar ou político; na área militar, seria o Estado Maior dos Estados Maiores, como existe nos Estados unidos da América do Norte o chamado "Joint Chiefs of Staff", que numa tradução simples para o português se entenderia como "Junta ou Grupo de Chefes do chamado "Bastão de comandante", que é o entendimento - Militar de "Staff". Alguns termos de conotação pejorativa para grupos deliberativos são camarilha, junta e cabala, devido ao termo espelhar grandiosidade e representatividade plena, termo brasileiro, pois essa organização também aparece entre marginais nos morros do Rio de Janeiro e na chamada "Grande São Paulo". Nos partidos políticos de ideologia comunista, como o PCB e o PCdoB , no Brasil, os comitês são parte fundamental da organização partidária. O maior e mais importante Comitê, que existiu era o da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas(URSS), que se hierarquiza em diferentes níveis, por tema ou por região. Nessas entidades, o órgão de direção máxima partidária é o Comitê central, a Comissão(Super comissão) mais importante de toda a Rússia, continental e além-mar. Nos EUA, o termo "comitê" no Congresso dos Estados Unidos da América é usado indiscriminadamente como sinônimo de comissão, como já se disse, sempre no enfoque de Super comissão união de "Staff", embora os dois conceitos guardem as diferenças apontadas acima. As comissões parlamentares temáticas, por exemplo, são denominadas "Comitês do Congresso".
rdf:langString En kommitté är en grupp inom en organisation, förvaltning eller beslutande organ som sammansatts för att handha vissa frågor. Kommittéer kan ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara mer eller mindre permanenta grupperingar. * I svensk statsförvaltning är kommitté vanligen det officiella namnet på det som i dagligt tal kallas ”en utredning”. (Begreppet utredning eller betänkande syftar egentligen på resultatet från kommittén.) Många dylika kommittéer är egna myndigheter som läggs ner efter utredningsuppdragets slut, och således har en tidsbegränsad livstid. * En permanent kommitté kan vara samma sak som en nämnd. I vissa länders parlament används begreppet kommitté snarare än utskott, vilket är det begrepp som används i Sveriges riksdag (riksdagsutskott).
rdf:langString Комітет — орган державного або громадського управління, створений для керування певною суспільною діяльністю (комітет як колегіальний орган) або для проведення спеціальних заходів (комітет як орган державного управління). Комітет як орган державного управління, створений (урядом) для проведення спеціальних заходів, — часто синонім слову «комісія», як колегіальний орган — «рада».
rdf:langString Yes
rdf:langString Yes, although debate on the motion must be confined to its merits only, and cannot go into the main question except as necessary for debate of the immediately pending question.
rdf:langString Yes; debate can go into question in hands of the committee
rdf:langString No
rdf:langString No
rdf:langString Yes, if a committee has not begun consideration of the question. A negative vote on this motion can be reconsidered only until such time as progress in business or debate has made it essentially a new question.
rdf:langString Negative vote only
rdf:langString Yes
xsd:nonNegativeInteger 26333

data from the linked data cloud