Censure

http://dbpedia.org/resource/Censure an entity of type: Thing

A censure is an expression of strong disapproval or harsh criticism. In parliamentary procedure, it is a debatable main motion that could be adopted by a majority vote. Among the forms that it can take are a stern rebuke by a legislature, a spiritual penalty imposed by a church, or a negative judgment pronounced on a theological proposition. It is usually non-binding (requiring no compulsory action from the censured party), unlike a motion of no confidence (which may require the referenced party to resign). rdf:langString
Una censura es una expresión de fuerte desaprobación o dura crítica.​ En el procedimiento parlamentario, es una moción debatible que podría aprobarse por mayoría de votos. Entre las formas que puede adoptar se encuentran una dura reprimenda de una legislatura, una pena espiritual impuesta por la iglesia o un juicio negativo pronunciado sobre una proposición teológica. Por lo general, no es vinculante (no requiere una acción obligatoria de la parte censurada), a diferencia de una moción de censura (que puede requerir que la parte censurada, renuncie). rdf:langString
Πρόταση δυσπιστίας ή πρόταση μομφής ονομάζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την καθαίρεση ενός ατόμου από θέση ευθύνης (κυβέρνηση, διευθυντικό στέλεχος κλπ.) που δεν θεωρείται πλέον κατάλληλο να κρατήσει αυτήν τη θέση επειδή είναι ανεπαρκής, δεν εκπληρώνει υποχρεώσεις του ή είναι επιζήμιο. Στα δημοκρατικά πολιτεύματα, η πρόταση μομφής κατατίθεται για την καθαίρεση του αρχηγού του κράτους ή για την απομάκρυνση της κυβέρνησης και στη συνέχεια για προκήρυξη εκλογών. rdf:langString
Een motie van afkeuring is een motie die de Nederlandse Eerste of Tweede Kamer kan aannemen tegen het gevoerde beleid van een bewindspersoon of het gehele kabinet. Een motie van wantrouwen is daarentegen gericht tegen de persoon zelf. Een motie van treurnis is dan weer lichter dan een motie van afkeuring. rdf:langString
rdf:langString Censure
rdf:langString Πρόταση δυσπιστίας
rdf:langString Censura (desaprobación)
rdf:langString Motie van afkeuring
rdf:langString Censure
xsd:integer 698874
xsd:integer 1124724159
rdf:langString Majority
rdf:langString Πρόταση δυσπιστίας ή πρόταση μομφής ονομάζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την καθαίρεση ενός ατόμου από θέση ευθύνης (κυβέρνηση, διευθυντικό στέλεχος κλπ.) που δεν θεωρείται πλέον κατάλληλο να κρατήσει αυτήν τη θέση επειδή είναι ανεπαρκής, δεν εκπληρώνει υποχρεώσεις του ή είναι επιζήμιο. Στα δημοκρατικά πολιτεύματα, η πρόταση μομφής κατατίθεται για την καθαίρεση του αρχηγού του κράτους ή για την απομάκρυνση της κυβέρνησης και στη συνέχεια για προκήρυξη εκλογών. Η πρόταση μομφής, μερικές φορές, είναι διαφορετική από μια πρόταση δυσπιστίας. Η πρόταση μομφής μπορεί να είναι εναντίον ενός μεμονωμένου υπουργού ή μιας ομάδας υπουργών, αλλά η πρόταση δυσπιστίας στρέφεται εναντίον ολόκληρης της κυβέρνησης. Και πάλι, ανάλογα με τους ισχύοντες κανόνες, οι προτάσεις μομφής ενδέχεται να χρειαστεί να αιτιολογηθούν ενώ οι προτάσεις δυσπιστίας δεν χρειάζεται να αιτιολογηθούν.
rdf:langString A censure is an expression of strong disapproval or harsh criticism. In parliamentary procedure, it is a debatable main motion that could be adopted by a majority vote. Among the forms that it can take are a stern rebuke by a legislature, a spiritual penalty imposed by a church, or a negative judgment pronounced on a theological proposition. It is usually non-binding (requiring no compulsory action from the censured party), unlike a motion of no confidence (which may require the referenced party to resign).
rdf:langString Una censura es una expresión de fuerte desaprobación o dura crítica.​ En el procedimiento parlamentario, es una moción debatible que podría aprobarse por mayoría de votos. Entre las formas que puede adoptar se encuentran una dura reprimenda de una legislatura, una pena espiritual impuesta por la iglesia o un juicio negativo pronunciado sobre una proposición teológica. Por lo general, no es vinculante (no requiere una acción obligatoria de la parte censurada), a diferencia de una moción de censura (que puede requerir que la parte censurada, renuncie).
rdf:langString Een motie van afkeuring is een motie die de Nederlandse Eerste of Tweede Kamer kan aannemen tegen het gevoerde beleid van een bewindspersoon of het gehele kabinet. Een motie van wantrouwen is daarentegen gericht tegen de persoon zelf. Een motie van treurnis is dan weer lichter dan een motie van afkeuring. Ook in de gemeentelijke politiek kan een motie van afkeuring worden ingediend, bijvoorbeeld tegen een burgemeester of wethouder. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over vermoedens van belangenverstrengeling, van het aannemen van steekpenningen of het onvoldoende informatie verstrekken aan de gemeenteraad. Als er hard bewijs is, wordt eerder een motie van wantrouwen ingediend. Het Europees Parlement beschikt over de motion de censure. Deze motie wordt naar het Nederlands vertaald als motie van afkeuring, maar lijkt juridisch gezien meer op een motie van wantrouwen. Als het parlement deze motie aanneemt met een meerderheid van twee derde der uitgebrachte stemmen en tevens bij meerderheid van de leden, dan moet de Europese Commissie als geheel aftreden.
rdf:langString Yes
rdf:langString Yes
rdf:langString Yes
xsd:nonNegativeInteger 23951

data from the linked data cloud