Capital asset

http://dbpedia.org/resource/Capital_asset

يتم تعريف الأصول الرأسمالية على أنها تشمل الممتلكات من أي نوع التي يحتفظ بها المقدر، سواء كانت مرتبطة بأعمالهم أو مهنتهم أو غير مرتبطة بأعمالهم أو مهنتهم. وتشمل جميع أنواع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، الملموسة وغير الملموسة، الثابتة والمتداولة. وبالتالي، فإن الأراضي والمباني والمصانع والآلات والسيارات والأثاث والمجوهرات وتصاريح الطريق والشهرة وحقوق الإيجار وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسهم والسندات والأوراق المالية والوحدات والصناديق المشتركة والسندات بدون قسيمة وما إلى ذلك هي أصول رأسمالية. rdf:langString
A capital asset is defined as property of any kind held by an assessee, whether connected with their business or profession or not connected with their business or profession. It includes all kinds of property, movable or immovable, tangible or intangible, fixed or circulating. Thus, land and building, plant and machinery, motorcar, furniture, jewellery, route permits, goodwill, tenancy rights, patents, trademarks, shares, debentures, securities, units, mutual funds, zero-coupon bonds etc. are capital assets. rdf:langString
Instrument kapitałowy – rozumie się przez to kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty. rdf:langString
rdf:langString أصول رأسمالية
rdf:langString Capital asset
rdf:langString Instrument kapitałowy
xsd:integer 1414453
xsd:integer 1119611216
rdf:langString يتم تعريف الأصول الرأسمالية على أنها تشمل الممتلكات من أي نوع التي يحتفظ بها المقدر، سواء كانت مرتبطة بأعمالهم أو مهنتهم أو غير مرتبطة بأعمالهم أو مهنتهم. وتشمل جميع أنواع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، الملموسة وغير الملموسة، الثابتة والمتداولة. وبالتالي، فإن الأراضي والمباني والمصانع والآلات والسيارات والأثاث والمجوهرات وتصاريح الطريق والشهرة وحقوق الإيجار وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسهم والسندات والأوراق المالية والوحدات والصناديق المشتركة والسندات بدون قسيمة وما إلى ذلك هي أصول رأسمالية.
rdf:langString A capital asset is defined as property of any kind held by an assessee, whether connected with their business or profession or not connected with their business or profession. It includes all kinds of property, movable or immovable, tangible or intangible, fixed or circulating. Thus, land and building, plant and machinery, motorcar, furniture, jewellery, route permits, goodwill, tenancy rights, patents, trademarks, shares, debentures, securities, units, mutual funds, zero-coupon bonds etc. are capital assets.
rdf:langString Instrument kapitałowy – rozumie się przez to kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty.
xsd:nonNegativeInteger 9139

data from the linked data cloud