Cambridge University (UK Parliament constituency)

http://dbpedia.org/resource/Cambridge_University_(UK_Parliament_constituency) an entity of type: WikicatUnitedKingdomParliamentaryConstituenciesDisestablishedIn1950

Cambridge University was a university constituency electing two members to the British House of Commons, from 1603 to 1950. rdf:langString
Okręg wyborczy Cambridge University powstał na podstawie królewskiej karty w 1603 r. Do angielskiej, a później brytyjskiej Izby Gmin wysyłał dwóch deputowanych. Podobnie jak inne okręgi uniwersyteckie okręg Cambridge University nie był okręgiem terytorialnym. Elektorami w tym okręgu byli wszyscy absolwenci uniwersytetu. Do 1918 r. mogli głosować tylko mężczyźni, którzy osiągnęli stopień magistra (Master of arts) lub doktora. Do 1918 r. deputowanych wybierano poprzez „bloc voting”. Później wyborów dokonywano metodą pojedynczego głosu przechodniego. Okręg został zniesiony w 1950 r. na podstawie Representation of the People Act z 1948 r. rdf:langString
rdf:langString Cambridge University (UK Parliament constituency)
rdf:langString Okręg wyborczy Cambridge University
rdf:langString Cambridge University
xsd:integer 3810352
xsd:integer 1113701477
xsd:double 52.58 66.67 62.32 68.78
xsd:integer 1950
rdf:langString William Pitt
rdf:langString Joseph Larmor
rdf:langString Archibald Hill
rdf:langString Kenneth Pickthorn
rdf:langString Wilson Harris
rdf:langString John Rawlinson
rdf:langString John Withers
rdf:langString John Copley
rdf:langString Charles Manners
rdf:langString William Wynne
rdf:langString -. Goodrick
rdf:langString Charles Yorke
rdf:langString Dixie Windsor
rdf:langString Edward Finch
rdf:langString Ernest Leslie Howard-Williams
rdf:langString Geoffrey G. Butler
rdf:langString George FitzRoy
rdf:langString Godfrey Wilson
rdf:langString Henry Temple
rdf:langString J. R. M. Butler
rdf:langString James Mansfield
rdf:langString John Henry Smyth
rdf:langString John Townshend
rdf:langString Lord Harvey
rdf:langString Richard Croftes
rdf:langString Samuel Butcher
rdf:langString Thomas Paske
rdf:langString Thomas Townshend
rdf:langString Thomas Willoughby
rdf:langString William Cavendish
rdf:langString William de Grey
rdf:langString +0.90
rdf:langString N/A
rdf:langString New
rdf:langString −0.97
rdf:langString +10.85
rdf:langString −2.25
rdf:langString +17.76
rdf:langString +6.40
rdf:langString −4.16
rdf:langString +13.29
rdf:langString −2.95
rdf:langString +14.23
rdf:langString −10.78
rdf:langString −12.23
rdf:langString −8.59
xsd:integer 640
xsd:integer 641
xsd:integer 1036
xsd:integer 1220
xsd:integer 1229
xsd:integer 1463
xsd:integer 1480
xsd:integer 1798
xsd:integer 1891
xsd:integer 1986
xsd:integer 2034
xsd:integer 2238
xsd:integer 2844
xsd:integer 3092
xsd:integer 3099
xsd:integer 3131
xsd:integer 3248
xsd:integer 3283
xsd:integer 3560
xsd:integer 3574
xsd:integer 3595
xsd:integer 4207
xsd:integer 4709
xsd:integer 5041
xsd:integer 5069
xsd:integer 5128
xsd:integer 5185
xsd:integer 5238
xsd:integer 5745
xsd:integer 6046
xsd:integer 6356
xsd:integer 6556
xsd:integer 10202
rdf:langString
rdf:langString
rdf:langString eliminated
xsd:integer 9282 14974 23978 42012
rdf:langString uk
rdf:langString Conservative Party
rdf:langString Labour Party
rdf:langString Liberal Party
rdf:langString Whigs
rdf:langString Independent
rdf:langString Tories
rdf:langString Free Trade
rdf:langString Independent Conservative
rdf:langString Independent Liberal
rdf:langString Independent Progressive
rdf:langString Unionist Party
rdf:langString Free Trader
rdf:langString Coalition Unionist
rdf:langString National Independent
rdf:langString Non Partisan
xsd:double 4.69
xsd:double 7.23
xsd:double 9.15
xsd:double 10.13
xsd:double 11.06
xsd:double 11.75
xsd:double 13.89
xsd:double 14.68
xsd:double 16.18
xsd:double 16.32
xsd:double 17.25
xsd:double 17.35
xsd:double 18.4
xsd:double 18.61
xsd:double 19.21
xsd:double 19.38
xsd:double 20.16
xsd:double 21.09
xsd:double 21.19
xsd:double 21.4
xsd:double 21.53
xsd:double 21.64
xsd:double 21.88
xsd:double 22.1
xsd:double 22.82
xsd:double 23.77
xsd:double 23.83
xsd:double 24.01
xsd:double 24.17
xsd:double 24.5
xsd:double 25.07
xsd:double 25.4
xsd:double 25.6
xsd:double 25.76
xsd:double 26.75
xsd:double 26.87
xsd:double 26.96
xsd:double 27.1
xsd:double 27.2
xsd:double 27.38
xsd:double 27.61
xsd:double 28.2
xsd:double 28.3
xsd:double 28.55
xsd:double 29.58
xsd:double 30.33
xsd:double 30.58
xsd:double 31.36
xsd:double 31.54
xsd:double 31.65
xsd:double 31.7
xsd:double 31.71
xsd:double 32.1
xsd:double 32.69
xsd:double 32.88
xsd:double 32.95
xsd:double 33.28
xsd:double 34.01
xsd:double 35.16
xsd:double 35.38
xsd:double 35.68
xsd:double 37.14
xsd:double 37.19
xsd:double 38.49
xsd:double 38.6
xsd:double 38.76
xsd:double 39.72
xsd:double 39.76
xsd:double 39.86
xsd:double 40.25
xsd:double 40.85
xsd:integer 42
xsd:double 42.3
xsd:double 42.5
xsd:double 42.53
xsd:double 43.14
xsd:double 43.34
xsd:double 44.11
xsd:double 44.83
xsd:double 45.59
xsd:double 46.18
xsd:double 49.39
xsd:double 50.24
xsd:double 54.8
xsd:double 55.17
xsd:double 55.89
xsd:double 56.66
xsd:double 56.86
xsd:integer 58
xsd:double 62.81
xsd:double 64.62
xsd:double 67.90000000000001
xsd:double 72.90000000000001
rdf:langString N/A
rdf:langString until 1809
xsd:integer 2
rdf:langString General Election 1918: Cambridge University
rdf:langString General Election 1945: Cambridge University
rdf:langString Constituency represented by the Speaker
rdf:langString General Election 1923: Cambridge University
rdf:langString General Election 1929: Cambridge University
rdf:langString University
xsd:integer 45
xsd:integer 76
xsd:integer 128
xsd:integer 137
xsd:integer 138
xsd:integer 142
xsd:integer 143
xsd:integer 145
xsd:integer 150
xsd:integer 157
xsd:integer 174
xsd:integer 176
xsd:integer 181
xsd:integer 198
xsd:integer 206
xsd:integer 207
xsd:integer 209
xsd:integer 219
xsd:integer 221
xsd:integer 222
xsd:integer 247
xsd:integer 265
xsd:integer 277
xsd:integer 278
xsd:integer 281
xsd:integer 299
xsd:integer 310
xsd:integer 312
xsd:integer 324
xsd:integer 331
xsd:integer 332
xsd:integer 345
xsd:integer 351
xsd:integer 378
xsd:integer 419
xsd:integer 437
xsd:integer 451
xsd:integer 462
xsd:integer 479
xsd:integer 483
xsd:integer 508
xsd:integer 510
xsd:integer 609
xsd:integer 610
xsd:integer 630
xsd:integer 631
xsd:integer 772
xsd:integer 804
xsd:integer 805
xsd:integer 860
xsd:integer 886
xsd:integer 1018
xsd:integer 1147
xsd:integer 1189
xsd:integer 1301
xsd:integer 1400
xsd:integer 1486
xsd:integer 1653
xsd:integer 1931
xsd:integer 1954
xsd:integer 2308
xsd:integer 2976
xsd:integer 3050
xsd:integer 3241
xsd:integer 3453
xsd:integer 3491
xsd:integer 4026
xsd:integer 4192
xsd:integer 4569
xsd:integer 5387
xsd:integer 6917
xsd:integer 7602
xsd:integer 9840
rdf:langString Unopposed
xsd:integer 1603
xsd:integer 1784 1804 1832
xsd:integer 5785 10229 15987 22091
xsd:integer 2 4
xsd:integer 1929 3434 5330 7364
rdf:langString Cambridge University was a university constituency electing two members to the British House of Commons, from 1603 to 1950.
rdf:langString Okręg wyborczy Cambridge University powstał na podstawie królewskiej karty w 1603 r. Do angielskiej, a później brytyjskiej Izby Gmin wysyłał dwóch deputowanych. Podobnie jak inne okręgi uniwersyteckie okręg Cambridge University nie był okręgiem terytorialnym. Elektorami w tym okręgu byli wszyscy absolwenci uniwersytetu. Do 1918 r. mogli głosować tylko mężczyźni, którzy osiągnęli stopień magistra (Master of arts) lub doktora. Do 1918 r. deputowanych wybierano poprzez „bloc voting”. Później wyborów dokonywano metodą pojedynczego głosu przechodniego. Okręg został zniesiony w 1950 r. na podstawie Representation of the People Act z 1948 r.
xsd:nonNegativeInteger 89687

data from the linked data cloud