Bachelor of Science

http://dbpedia.org/resource/Bachelor_of_Science an entity of type: WikicatBachelor'sDegrees

بكالوريوس العلوم (BS،‏ BSc‏، ‏SB، أو ScB) هي شهادة جامعية قائمة في العديد من البلدان، وخاصة في البلدان الجامعية الأنجلوسكسونية. rdf:langString
Le Bachelor of Science (BSc) est un grade universitaire existant dans de nombreux pays. Il est obtenu après trois années d'étude en Grande-Bretagne, Pays de Galles, Irlande du Nord, Québec, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong et Afrique du Sud et quatre années dans le reste de l'Amérique du Nord, en Irlande et en Écosse. Ce terme est souvent abrégé en B.Sc. ou B.S. (plus rarement en S.B. ou Sc.B.), initiales de l'expression latine Baccalaureus Scientiæ. rdf:langString
学士(理学)(がくし りがく、Bachelor of Science (B.S., BS, B.Sc., BSc, Bc.))は、学士の学位の一つ。理学領域の主な学士号の一つで上位の教育課程では修士(理学)や博士(理学)などの学位がある。旧学位制度では理学士と称した。 rdf:langString
理學學士(英語:Bachelor of Science,拉丁語:Baccalaureus Scientia,简称B.S.,BS,B.Sc.或BSc),或稱理學士,大學本科學位,授予修讀自然科學相關專業,完成大學本科(台灣稱為大學部)學業的畢業生。 台灣的理學學士、工學學士、農學學士的英文都是Bachelor of Science,只在Science後面以in這個前置詞做區別,in Engineering是工學院畢業生,in Agriculture是農學院畢業生。 香港的工學學士一般不算作理學士(Bachelor of Science),一般稱為Bachelor of Engineering。其他較專門理學相關的學科仍稱作Bachelor of Science,並加上括號指明主修科,如Bachelor of Science (Biochemistry) 漢語名稱的區別通常用以表明畢業生入讀學系的所屬學院:醫學院、理學院、工學院、農學院。 rdf:langString
Bachelor of Science (latinsky Baccalaureus Scientiae, ve zkratce BS, B.S., BSc či B.Sc., příp. z lat. Scientiae Baccalaureus někdy též ve zkratce SB, S.B. apod.) je titul bakalářského stupně (bachelor's degree) typický pro anglosaský svět. Bachelor of Science obvykle stojí v určitém kontrastu s titulem Bachelor of Arts. Titul Bachelor of Science bývá většinou udělován v oblastech vědy, která je více či méně spjata s matematikou, typicky se jedná o přírodní vědy, technické vědy apod., nicméně různé univerzity či vysoké školy ve světě však mají různé konvence, tradice a zvyklosti, udílen tak může být příp. i v odlišných oblastech vědy. Získat jej lze v řadě zemí světa, např. ve Spojeném království, Spojených státech amerických nebo v Německu. rdf:langString
A Bachelor of Science (BS, BSc, SB, or ScB; from the Latin scientiae baccalaureus) is a bachelor's degree awarded for programs that generally last three to five years. The first university to admit a student to the degree of Bachelor of Science was the University of London in 1860. In the United States, the Lawrence Scientific School first conferred the degree in 1851, followed by the University of Michigan in 1855. Nathaniel Southgate Shaler, who was Harvard's Dean of Sciences, wrote in a private letter that "the degree of Bachelor of Science came to be introduced into our system through the influence of Louis Agassiz, who had much to do in shaping the plans of this School." rdf:langString
El Bachiller Universitario en Ciencias (en inglés, Bachelor of Science, BS, BSc, SB, o ScB; del latín baccalaureus scientiae o scientiae baccalaureus)​ es un título de grado en ciencias muy extendido en los países anglófonos, otorgado para programas que generalmente duran de tres a cinco años.​ La primera universidad en admitir a un estudiante en la licenciatura en ciencias fue la Universidad de Londres en 1860.​ rdf:langString
Sarjana Sains, disingkat S.Si., adalah gelar sarjana untuk bidang ilmu pengetahuan alam. Dalam sejarahnya, gelar akademik ini mulai digunakan pada tahun 1993. Sebelumnya gelar yang digunakan untuk bidang ilmu pengetahuan alam adalah Doktorandus (Drs.) atau Doktoranda (Dra.).. Padahal, gelar Doktorandus atau Doktoranda di luar negeri adalah gelar untuk pendidikan yang setara dengan Magister/Master. rdf:langString
Bachelor of Science (afkorting: BSc of BS, Latijn: Baccalaureus Scientiae, vertaling: kandidaat in de exacte wetenschappen) is een bachelorgraad in het kader van het Bachelor-Masterstelsel. De graad met toevoeging of Science wordt hier normaliter gebruikt om aan te geven dat men aan een universiteit of hogeschool een driejarige respectievelijk vierjarige bacheloropleiding heeft afgerond in een toegepaste of exacte wetenschap (techniek, econometrie, alle natuurwetenschappen of wiskunde). Echter, in Nederland en Vlaanderen wordt bij sommige sociale wetenschappen (bijvoorbeeld bestuurskunde, psychologie, politicologie en criminologie) deze graad ook gebruikt. rdf:langString
Bachelor of Science designa uma licenciatura em um país de língua inglesa. É obtido após três anos na Austrália, Nova Zelândia, Índia e África do Sul, e após quatro anos nos Estados Unidos, Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, Quebec, Singapura, Arábia Saudita, Escócia e Hong Kong. Nos Estados Unidos, a obtenção de um título de Bachelor of Science exige que o estudante tenha seguido a maioria de seus cursos (a metade ou três quartos) em disciplinas científicas, ciências naturais, física ou matemática. O restante compõe-se de educação geral. rdf:langString
Bachelor of Science (BSc, B.Sc., Bc., B.S. lub BS – z łac. Scientiæ Baccalaureus) – najniższy stopień akademicki w obszarze nauk ścisłych, przyznawany w krajach anglosaskich po ukończeniu studiów, które zwykle trwają od trzech do pięciu lat, w zależności od kraju. Odpowiada w przybliżeniu polskiemu licencjatowi. Dalszym etapem edukacji akademickiej jest tam Master of Science, który uzyskuje się zazwyczaj 2 lata po BSc. Dotyczy nauk technicznych, przyrodniczych oraz ekonomicznych, kształconych w zakresie praktycznym, stosowanym i doświadczalnym. rdf:langString
Бакала́вр нау́к, бакала́вр <есте́ственных нау́к> (англ. Bachelor of Science, B.S.) — академическая степень, квалификация (в англоязычных странах — учёная степень), приобретаемая студентом после окончания обучения (лицентиатуры), которое длится от трёх до шести лет, в зависимости от страны. Этот термин, часто сокращаемый до BSc., B.Sc., Bc., B.S. или реже до BS, происходит от латинского выражения Scientiæ Baccalaureus. Квалификация впервые присуждена Лондонским университетом в 1860 году. rdf:langString
rdf:langString Bachelor of Science
rdf:langString بكالوريوس العلوم
rdf:langString Bachelor of Science
rdf:langString Bachelor of Science
rdf:langString Bachiller universitario en ciencias
rdf:langString Bachelor of Science
rdf:langString Sarjana Sains
rdf:langString 学士(理学)
rdf:langString Bachelor of Science
rdf:langString Bachelor of Science
rdf:langString Bachelor of Science
rdf:langString Бакалавр наук
rdf:langString 理學學士
rdf:langString Bachelor of Science
xsd:integer 21068988
xsd:integer 1121002930
<second> 1.57788E8
rdf:langString Bachelor of Science (latinsky Baccalaureus Scientiae, ve zkratce BS, B.S., BSc či B.Sc., příp. z lat. Scientiae Baccalaureus někdy též ve zkratce SB, S.B. apod.) je titul bakalářského stupně (bachelor's degree) typický pro anglosaský svět. Bachelor of Science obvykle stojí v určitém kontrastu s titulem Bachelor of Arts. Titul Bachelor of Science bývá většinou udělován v oblastech vědy, která je více či méně spjata s matematikou, typicky se jedná o přírodní vědy, technické vědy apod., nicméně různé univerzity či vysoké školy ve světě však mají různé konvence, tradice a zvyklosti, udílen tak může být příp. i v odlišných oblastech vědy. Získat jej lze v řadě zemí světa, např. ve Spojeném království, Spojených státech amerických nebo v Německu. Krom Bachelor of Science (BS), což je kvalifikace úrovně Bachelor's degree, zná anglosaský systém ještě druhou podobu titulu, a to with Honors (často zkracováno jako BS (Hons), BSc (Hons) apod.), což je kvalifikace úrovně Honours degree. Tento „honorovaný bakalář“, Honours degree, lze zpravidla získat po ukončení klasického bakalářského studia (Bachelor's degree), většinou tříletého, následovaného roční nástavbou, přičemž součástí tohoto ročního „honorovaného“ studia je často výzkum v konkrétním oboru a závěrečná práce, která mívá většinou požadován větší rozsah než bakalářská práce. BSc (Hons) tedy může být získán jako stupeň bakalářského studia se specializací. Pod Science se obvykle v anglosaském světě rozumí spíše uvedené oblasti vědy (lze se setkat s překladem bakalář věd, pod Arts pak mohou být zahrnovány spíše ty humanitní vědy a společenské vědy). Tento stupeň kvalifikace (titul), BS, je udělován po úspěšném dokončení vysoké školy, obdobně jako je tomu v Česku. V Česku je obvyklým ekvivalentem bakalářský studijní program (blíže ISCED), tedy může se zde jednat o bakaláře (zkratka Bc.). V různých částech světa se dnes užívá různý zápis a pravopis zkratek titulu, např. ve Spojených státech amerických se tyto zkratky píší především s tečkami, zatímco ve Spojeném království, Kanadě, Austrálii či na Novém Zélandu se často zkracuje bez teček, v jiných částech světa (např. Afrika) se zvyklosti mohou opět různit. Na školách ve světě nebo na zahraničních vysokých školách v Česku, či na jejich pobočkách, může být možné tento titul také získat a příp. jej v Česku i uznat (tzv. nostrifikovat). Držitel této kvalifikace (BS) může případně dále studovat v magisterském studiu. Držitel kvalifikace BS (Hons.) může též případně usilovat i o doktorát (Ph.D.). Studium ve světě vedoucí k získání Bachelor of Science může být obvykle tříleté až čtyřleté jako tomu bývá u bakalářského studia v případě Česka (podobně tomu bývá např. v Austrálii, Rakousku, Belgii, Dánsku, Estonsku apod.), v určitých částech světa v některých případech nicméně může být takovéto bakalářské studium i standardně delší (např. Brazílie, Venezuela, Kuba, Chile apod.). Bachelor of Science (BS) spolu s Bachelor of Arts (BA) jsou základní pregraduální stupně vysokoškolského studia (undergraduate degree), typicky ve Spojených státech amerických, získání Bachelor of Science může tedy eventuálně později následovat též získání Master of Science (MS), respektive obdobně Master of Arts (MA). Pokud se zkratky těchto titulů užívají, píší se za jménem odděleny čárkou. Akademické tituly této kvalifikace – bakalářské (i ty magisterské), se však ve světě běžně neužívají, resp. nepíší, běžně tak bývají užívány až tituly vyšší – doktorské (akademicko-vědecké, tj. Ph.D., DSc apod.).
rdf:langString بكالوريوس العلوم (BS،‏ BSc‏، ‏SB، أو ScB) هي شهادة جامعية قائمة في العديد من البلدان، وخاصة في البلدان الجامعية الأنجلوسكسونية.
rdf:langString A Bachelor of Science (BS, BSc, SB, or ScB; from the Latin scientiae baccalaureus) is a bachelor's degree awarded for programs that generally last three to five years. The first university to admit a student to the degree of Bachelor of Science was the University of London in 1860. In the United States, the Lawrence Scientific School first conferred the degree in 1851, followed by the University of Michigan in 1855. Nathaniel Southgate Shaler, who was Harvard's Dean of Sciences, wrote in a private letter that "the degree of Bachelor of Science came to be introduced into our system through the influence of Louis Agassiz, who had much to do in shaping the plans of this School." Whether Bachelor of Science or Bachelor of Arts degrees are awarded in particular subjects varies between universities. For example, an economics student may graduate as a Bachelor of Arts in one university but as a Bachelor of Science in another, and occasionally, both options are offered. Some universities follow the Oxford and Cambridge tradition that even graduates in mathematics and the sciences become Bachelors of Arts, while other institutions offer only the Bachelor of Science degree, even in non-science fields. At universities that offer both Bachelor of Arts and Bachelor of Science degrees in the same discipline, the Bachelor of Science degree is usually more focused on that particular discipline and is targeted toward students intending to pursue graduate school or a profession in that discipline.
rdf:langString El Bachiller Universitario en Ciencias (en inglés, Bachelor of Science, BS, BSc, SB, o ScB; del latín baccalaureus scientiae o scientiae baccalaureus)​ es un título de grado en ciencias muy extendido en los países anglófonos, otorgado para programas que generalmente duran de tres a cinco años.​ La primera universidad en admitir a un estudiante en la licenciatura en ciencias fue la Universidad de Londres en 1860.​ El hecho de que se otorguen títulos de Licenciatura en Ciencias o Licenciatura en Artes en materias particulares varía entre las universidades. Por ejemplo, un estudiante de Economía puede graduarse como licenciado en Artes en una universidad pero como licenciado en Ciencias en otra y, ocasionalmente, se ofrecen ambas opciones.​ Algunas universidades siguen la tradición de Oxford y Cambridge de que incluso los graduados en matemáticas y ciencias se convierten en licenciados en artes,​ mientras que otras instituciones ofrecen solo la licenciatura en ciencias, incluso en campos no científicos.​ En las universidades que ofrecen títulos de Licenciatura en Artes y Licenciatura en Ciencias en la misma disciplina, la Licenciatura en Ciencias generalmente se enfoca más en esa disciplina en particular y está dirigida a estudiantes que tienen la intención de realizar estudios de posgrado o una profesión en esa disciplina.​​
rdf:langString Le Bachelor of Science (BSc) est un grade universitaire existant dans de nombreux pays. Il est obtenu après trois années d'étude en Grande-Bretagne, Pays de Galles, Irlande du Nord, Québec, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong et Afrique du Sud et quatre années dans le reste de l'Amérique du Nord, en Irlande et en Écosse. Ce terme est souvent abrégé en B.Sc. ou B.S. (plus rarement en S.B. ou Sc.B.), initiales de l'expression latine Baccalaureus Scientiæ.
rdf:langString Sarjana Sains, disingkat S.Si., adalah gelar sarjana untuk bidang ilmu pengetahuan alam. Dalam sejarahnya, gelar akademik ini mulai digunakan pada tahun 1993. Sebelumnya gelar yang digunakan untuk bidang ilmu pengetahuan alam adalah Doktorandus (Drs.) atau Doktoranda (Dra.).. Padahal, gelar Doktorandus atau Doktoranda di luar negeri adalah gelar untuk pendidikan yang setara dengan Magister/Master. Gelar S.Si. ini diberikan kepada lulusan program studi untuk jenjang Strata 1 (S-1) bidang ilmu pengetahuan alam pada suatu perguruan tinggi di Indonesia. Dalam program akademik internasional, Sarjana Sains setara dengan Bachelor of Science (B.Sc. atau B.S.).
rdf:langString 学士(理学)(がくし りがく、Bachelor of Science (B.S., BS, B.Sc., BSc, Bc.))は、学士の学位の一つ。理学領域の主な学士号の一つで上位の教育課程では修士(理学)や博士(理学)などの学位がある。旧学位制度では理学士と称した。
rdf:langString Bachelor of Science (afkorting: BSc of BS, Latijn: Baccalaureus Scientiae, vertaling: kandidaat in de exacte wetenschappen) is een bachelorgraad in het kader van het Bachelor-Masterstelsel. De graad met toevoeging of Science wordt hier normaliter gebruikt om aan te geven dat men aan een universiteit of hogeschool een driejarige respectievelijk vierjarige bacheloropleiding heeft afgerond in een toegepaste of exacte wetenschap (techniek, econometrie, alle natuurwetenschappen of wiskunde). Echter, in Nederland en Vlaanderen wordt bij sommige sociale wetenschappen (bijvoorbeeld bestuurskunde, psychologie, politicologie en criminologie) deze graad ook gebruikt. Het behalen van de bachelortitel geeft meestal toegang tot de universitaire opleiding tot Master of Science. Als de bachelor via het hbo is behaald, dan moet vaak een schakelprogramma worden gevolgd voordat aan de Master kan worden begonnen. De graad Bachelor of Science wordt internationaal erkend en is qua niveau vergelijkbaar met de vroegere universitaire titel kandidaat. De titel is wetmatig beschermd en er berust een boete op het gebruik van de titel zonder de daarvoor bestemde opleiding. Bij het voeren van de graad wordt deze achter de naam gezet, bijvoorbeeld "N.R. Mulder BSc".
rdf:langString Bachelor of Science (BSc, B.Sc., Bc., B.S. lub BS – z łac. Scientiæ Baccalaureus) – najniższy stopień akademicki w obszarze nauk ścisłych, przyznawany w krajach anglosaskich po ukończeniu studiów, które zwykle trwają od trzech do pięciu lat, w zależności od kraju. Odpowiada w przybliżeniu polskiemu licencjatowi. Dalszym etapem edukacji akademickiej jest tam Master of Science, który uzyskuje się zazwyczaj 2 lata po BSc. Dotyczy nauk technicznych, przyrodniczych oraz ekonomicznych, kształconych w zakresie praktycznym, stosowanym i doświadczalnym. Jego odpowiednikiem na poziomie bachelor’s degree w obszarze nauk humanistycznych jest Bachelor of Arts.
rdf:langString Bachelor of Science designa uma licenciatura em um país de língua inglesa. É obtido após três anos na Austrália, Nova Zelândia, Índia e África do Sul, e após quatro anos nos Estados Unidos, Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, Quebec, Singapura, Arábia Saudita, Escócia e Hong Kong. A primeira universidade a admitir um estudante a receber o grau de Bachelor of Science foi a Universidade de Londres, em 1860. Antes disso o assunto de ciências era incluído na especificidade , notavelmente nos casos de matemática, física, fisiologia e botânica. É normalmente abreviado como B.Sc. ou B.S. (ou raramente como S.B. ou Sc.B.), as iniciais da expressão latina Baccalaureus Scientiæ. Nos Estados Unidos, a obtenção de um título de Bachelor of Science exige que o estudante tenha seguido a maioria de seus cursos (a metade ou três quartos) em disciplinas científicas, ciências naturais, física ou matemática. O restante compõe-se de educação geral. No Reino Unido, as disciplinas podem ser mais variadas, podendo incluir por exemplo ciências econômicas. Porém isto depende da universidade, que pode, em temas similares, conceder o Bachelor of Arts.
rdf:langString Бакала́вр нау́к, бакала́вр <есте́ственных нау́к> (англ. Bachelor of Science, B.S.) — академическая степень, квалификация (в англоязычных странах — учёная степень), приобретаемая студентом после окончания обучения (лицентиатуры), которое длится от трёх до шести лет, в зависимости от страны. Квалификация высшего образования, присуждается после прохождения обучения по выбранной специальности в области технических, естественных и экономических наук и прошедшим практическое, прикладное и экспериментальное обучение. Такая квалификация (англ. Bachelor of Science) существует в ряде стран, участвующих в Болонском процессе, а также в высших учебных заведениях США, Канады, стран Содружества и др. Этот термин, часто сокращаемый до BSc., B.Sc., Bc., B.S. или реже до BS, происходит от латинского выражения Scientiæ Baccalaureus. Квалификация впервые присуждена Лондонским университетом в 1860 году.
rdf:langString 理學學士(英語:Bachelor of Science,拉丁語:Baccalaureus Scientia,简称B.S.,BS,B.Sc.或BSc),或稱理學士,大學本科學位,授予修讀自然科學相關專業,完成大學本科(台灣稱為大學部)學業的畢業生。 台灣的理學學士、工學學士、農學學士的英文都是Bachelor of Science,只在Science後面以in這個前置詞做區別,in Engineering是工學院畢業生,in Agriculture是農學院畢業生。 香港的工學學士一般不算作理學士(Bachelor of Science),一般稱為Bachelor of Engineering。其他較專門理學相關的學科仍稱作Bachelor of Science,並加上括號指明主修科,如Bachelor of Science (Biochemistry) 漢語名稱的區別通常用以表明畢業生入讀學系的所屬學院:醫學院、理學院、工學院、農學院。
rdf:langString BS
rdf:langString SB
rdf:langString BSc
rdf:langString ScB
xsd:nonNegativeInteger 25057

data from the linked data cloud